skip to Main Content

10 mio. kr. til Brexit-rådgivning for virksomheder

Brexit rykker tættere på, og danske virksomheder efterspørger i stigende grad Brexit-rådgivning. Derfor øger Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtten til landsdækkende rådgivningsprojekt med 10 mio. kr.

For mange danske virksomheder bliver den 31. december 2020 en historisk dag, når Storbritannien efter års forhandling forlader EU. Der hersker dog stadig stor usikkerhed om konsekvenserne for danske virksomheder, der handler med Storbritannien, og derfor styrker Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu den igangværende Brexit-rådgivning.

Virksomhederne kan få hjælp og rådgivning til at imødegå konsekvenserne af Brexit i det landsdækkende projekt ”Deal or No Deal – that’s the question”. Projektet blev søsat i juni 2019 med 9,7 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervshus Sydjylland som operatør, og nu lægger bestyrelsen yderligere 10 mio. kr. oveni til indsatsen og forlænger indsatsperioden.

“I takt med, at den politiske afklaring om Brexit kommer på plads, vil virksomhedernes behov for konkret rådgivning stige. Derfor er det meget glædeligt, at erhvervsfremmebestyrelsen træder til med ekstra midler,” siger Jacob Chr. Nielsen, direktør for Erhvervshus Sydjylland.

Dorte Zacho Martinsen, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, supplerer:
“Brexit er en realitet fra årsskiftet, og nu da virksomhederne har behov for vejledningen, giver det god mening, at vi træder til med yderligere midler til indsatsen.”

Siden de første midler blev bevilget for over et år siden, er verden blevet ramt af COVID-19-pandemien. Samtidig var der i 2019 et begrænset antal henvendelser om Brexit-rådgivning. Derfor udvidede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i foråret rådgivningsindsatsen til en ”CoronaGenstart”, så den også omfatter virksomheder, der er ramt af de økonomiske konsekvenser af COVID-19.

“COVID-19-hjælpen har været meget efterspurgt blandt virksomhederne. Allerede to uger efter lanceringen havde 250 virksomheder fået godkendelse til en genstartsplan, og i dag har vi brugt alle vores Brexit-midler på COVID-19-indsatsen,” siger Jacob Chr. Nielsen, direktør for Erhvervshus Sydjylland.

Dorte Zacho Martinsen, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:
“Det var det rigtige at gøre, da vi omlagde Brexit-indsatsen til en COVID-19-indsats. Virksomhederne efterspurgte ikke for alvor Brexit-rådgivning i foråret, men det gør de nu.”

Med de ekstra 10 mio. kr. forlænges Brexit-projektet til udgangen af 2021. Målet er at give 100 Brexit-ramte virksomheder specialiseret rådgivning, mens 360 virksomheder får mulighed for at deltage i kollektive arrangementer.

Fakta om indsatsen

• Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet at støtte Brexit-rådgivningsprojektet ”Deal or no deal – that’s the question” med 10 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Indsatsen forlænges samtidig til udgangen af 2021
• Bestyrelsen bevilgede i juni 2019 9,7 mio. kr. til projektet og udvidede i foråret 2020 målgruppen til også at omfatte virksomheder, der er er ramt af økonomiske konsekvenser af COVID-19-pandemien
• Bestyrelsens indsats er en del af regeringens Brexit-handlingsplan fra 2019

Kontakt

Hvis du ønsker at vide mere om Brexit-programmet, kan du kontakte sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:
Chefkonsulent Susanne Gren Svendsen på 35 29 14 73 og susssv@erst.dk

Back To Top
Søg
X
X