skip to Main Content

Affaldssortering i virksomheder

Fra 1. januar 2023 træder et lovkrav om sortering af madaffald i kraft. Vi har fået nedenstående information fra Kalundborg Kommune.

Kære virksomhedsleder/virksomhedsejer,

Vi skriver til dig, da din virksomhed højst sandsynligt har madaffald, der ligesom andet genanvendeligt affald, bør sorteres til genanvendelse i stedet for at gå til forbrænding..

Det er har i flere år været et lovkrav, at alle virksomheder skal sortere genanvendelige materialer til genanvendelse. Dette skærpes yderligere fra 1. januar 2023, i det virksomheder, ligesom private, fremover skal sortere en række specifikke affaldstyper til genanvendelse.

Vi, din kommune, brancheorganisationer og indsamlere er gået sammen om at øge indsamlingen til genanvendelse. I denne omgang retter kampagnen sig mod virksomheder, der formodes at have madaffald.

Planlæg affaldssorteringen sammen med din affaldsindsamler

Vi skal alle sortere og genanvende mest muligt af vores affald for at begrænse klimabelastningen, og for at bevare og passe bedst muligt på vores fælles ressourcer.

I Danmark vælger virksomhederne selv, hvilken indsamler de vil bruge til at få affaldet sendt til behandling og genanvendelse. Med baggrund i denne kampagne, tilbyder indsamlere, sammen med dig, at gennemgå sorteringen, og på den måde opnå mulige forbedringer. Du er derfor meget velkommen til at kontakte din indsamler for råd og vejledning.

I forlængelse af denne kampagne vil man fra kommunens side udvælge en række virksomheder, som i efteråret vil få et tilsynsbesøg for at følge op på kampagnen.

Fælles opfordring fra kommunen, affaldsbehandlere og erhvervslivets brancheforeninger

Denne henvendelse er udarbejdet af din kommune, det fælles kommunale affaldsselskab ARGO og brancheforeningen for Affalds- og Ressourceindustrien, der repræsenterer indsamlere og andre affaldshåndterende virksomheder. Henvendelsen bakkes desuden op af en lang række brancheforeninger, herunder Dansk Erhverv, DTL, DI Service og Biogas Danmark.

Se folder om sortering af erhvervsaffald her

Yderligere information

Har du spørgsmål til dette initiativ, så kontakt endelig Affaldsgruppen på mail affald@kalundborg.dk

Back To Top
Søg
X
X