Fra 2023 skal alle virksomheder sortere deres affald og selv sørge for afhentning – her er, hvad du skal vide.

Fra den 31. december 2022 skal alle virksomheder sortere husholdningslignende erhvervsaffald i de samme 10 fraktioner som husholdninger. Dette er led i en større plan om at skabe et grønnere samfund og et mere ressourceeffektivt system. Beslutningen blev endeligt godkendt på kommuneplan tidligere på året, 2022, og kan findes her.

Her er, hvad du grundlæggende skal vide

Kravene til affaldssortering er striksere for virksomheder, end det er for privatpersoner.
En virksomhed har nu fået ansvar for at sikre og dokumentere en høj og reel genanvendelse af dennes affald. Det er dog affaldsindsamleren og ikke affaldsproducenten, der skal kunne dokumentere, hvad der skal ske med affaldet. Derfor skal man sikre sig, at man ved indgåelse af aftale, specificerer, at ansvaret med dokumentation falder på indsamleren.
Der er reelt ikke nogen bagatelgrænse, men har man affald, som man kun en gang imellem producerer, kan man finde ad hoc løsninger hos sin indsamler eller køre på genbrugsplads mod gebyr.

Der er grundlæggende tale om en række affaldsfraktioner (taget fra Dansk Erhvervs pressemeddelelse (find link nederst på siden):
1. Glasaffald
2. Metalaffald
3. Plastaffald
4. Papiraffald
5. Papaffald
6. Madaffald
7. Haveaffald
8. Træaffald
9. Tekstilaffald
10. Mad- og drikkekartonaffald
11. Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik
12. Genanvendeligt PVC-affald
Hvis affald ikke findes på denne liste, skal det stadig sorteres. Listen er ikke-udtømmende.
Nogle virksomheder vil primært producere hvad kaldes ”husholdslignende erhvervsaffald” og drejer sig om affald der i sammensætning svarer til affald fra private husholdninger.
For husholdningslignende affald kan man kombinere enkelte sorteringer. Sørg for at snakke med jeres affaldsindsamler om hvilke kombinationer, der er gældende for jer.

Aflevering af eksisterende beholder – fra Kalundborg Kommunes hjemmeside

Kalundborg Kommune vil umiddelbart efter den 1. januar 2023 hjemtage alle beholdere til husholdningslignende affald hos private virksomheder, der er tilmeldt indsamlingsordningen. Sæt derfor beholderne frem, så de er synlige.

Såfremt beholderne ikke er tilgængelige for hjemtagning efter 1. januar kan Kalundborg Kommune kræve erstatning for beholderne hos virksomheden.


Uddrag fra Dansk Industris vejledning

Virksomheder som kan hjælpe din virksomhed af med affaldet

Her er en liste over virksomheder, som har givet udtryk for, at de kan løfte opgaven med affaldshåndtering for erhvervslivet i Kalundborg (der vil løbende blive tilføjet flere til listen, i takt med at flere melder tilbage). I kan også typisk finde en ”one-pager”, der beskriver nogle af de opgaver og tilbud, som virksomheden arbejder med. Vi vil til en hver tid anbefale, at man kontakter virksomheden direkte, da der ofte kan være tale om at finde en løsning som netop passer til din virksomheds særlige behov.

Blandt vores lokale aktører er:

Flemmings Containertransport ApS
Kontaktperson: Anders Kjeldgaard
Mail: anders@flemmings-container.dk
Telefon: 24 48 42 98
Hjemmeside: www.flemmings-container.dk

Salale Jern og Metal
Kontaktperson: Mohamed Salale
Mail: info@salale.com
Telefon: 56 27 56 27
Hjemmeside: www.salale.com

HCS A/S Transport og Spedition
Kontaktperson: Mikael Christensen
Mail: mikael.christensen@hcs.dk
Telefon: 25 45 81 25
Hjemmeside: www.hcs.dk
Læs mere her

Remondis A/S
Kontaktperson: Jens Olsen
Mail: jol@remondis.dk
Telefon: 30 37 14 38
Hjemmeside: www.remondisdanmark.dk

Urbaser
Kontaktperson: Stefan Thirup-Bielefeldt
Mail: sbielefeldt@urbaser.dk
Telefon: 41 89 22 07
Hjemmeside: www.urbaser.dk
Læs mere her

Daka ReFood
Kontaktperson: Niels Henrik Andersen
Mail: nha@daka.dk
Telefon: 51 56 46 55
Hjemmeside: www.refood.dk

Her kan du selv søge efter virksomheder til affaldshåndtering

Har du nogle spørgsmål om affaldshåndtering generelt, læs mere her

Du kan kontakte Kalundborg Kommune her: affald@kalundborg.dk

Back To Top
Søg