skip to Main Content

marts, 2019

12mar17:0021:00Generalforsamling 2019

Arrangements-detaljer

Generalforsamling i Erhvervsrådet

Vi glæder os til at se dig til generalforsamling på Dyrehøj Vingaard.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det foregående år
  4. Forelæggelse af endeligt budget for indeværende år
  5. Forelæggelse af foreløbigt budget for kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret revisor, samt suppleant
  10. Eventuelt

Forslag til dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmeld dig herunder senest den 7. marts 2019

Generalforsamling 2019

Tid

(Tirsdag) 17:00 - 21:00

Back To Top
×Luk søg
Søg
X