Oprettelse af en bestyrelse

Etablering af en virksomhed kan være en udfordring i sig selv. Yderligere en udfordring kan være at få nedsat en bestyrelse, som er kompetent til at styre virksomheden i den rigtige retning i et tæt samarbejde med direktøren / iværksætteren. Derfor er det vigtigt, at fordelingen af opgaver mellem direktion og bestyrelse i organisationen er tydeligt defineret.

Her kan du læse meget mere om bestyrelsesarbejdet

Back To Top
Søg