skip to Main Content
Erhvervsudvikling

Coronakrisen – status på erhvervslivet i Kalundborg

Erhvervschef Jens Lerager har taget pulsen på erhvervslivet i Kalundborg kommune under coronakrisen og giver her en orientering.

Jens Lerager
Erhvervschef Jens Lerager

Aftenen før pressemødet, der reelt lukkede store dele af dansk erhvervsliv ned den 11. marts, stod jeg på Kalundborgegnens Erhvervsråds generalforsamling. Der startede jeg min del af aftenens oplæg med at fortælle, at de fleste prognoser og konjunkturanalyser pegede på fortsat vækst i 2020 og ind i 2021, om end i et lidt mere behersket tempo end vi har set i de sidste par år.

Det er godt og vel halvanden måned siden og min troværdighed som økonomisk sandsiger har fået nogle slemme skrammer. I dag er scenariet nærmere et, hvor vi må forvente, at det næste års tid er et år med en kraftig økonomisk opbremsning og hvor de fleste bud på, hvornår vi er tilbage på nogenlunde samme niveau som før coronakrisen, lyder på 2021 eller senere.

Det er ikke nemt at danne sig et billede af, hvordan situationen har påvirket jeres virksomheder indtil nu. Det er endnu sværere at vurdere, hvordan påvirkningen vil være om to måneder, et halvt år og endnu længere frem.

I Erhvervsrådet har vi haft kontakt til en række af vores medlemmer for at høre, hvordan de tackler coronakrisen, hvad status er og hvad vi eventuelt måtte kunne hjælpe med. Vi har desuden foretaget en ringerunde til en række af de lokale rådgivere, som har kontakt til rigtig mange virksomheder i Kalundborg kommune og som tilsammen har et godt indblik i, hvordan coronakrisen rammer lokalt. Hvis jeg skal forsøge mig med at konkludere de tilbagemeldinger vi har fået, må overskriften blive noget i retning af;

Usikkerhed, men langt fra panik på grund af Coronakrisen

Indtrykket er, at virksomhederne på Kalundborgegnen er sluppet relativt fornuftigt igennem de udfordringer som coronakrisen har budt på indtil nu. Mange har kunnet flytte lidt rundt på opgaver og medarbejdere, finde alternative kilder til omsætning eller har blot benyttet tiden til at få styr på nogle af de ting, der altid ligger og trænger til en kærlig hånd i en virksomhed, imens der har være lidt stille ved telefonerne. Der er naturligvis nuancer og forskelle mellem brancher, men den overordnede konklusion må være, at vi i Kalundborg kommune er kommet temmelig skånsomt igennem forløbet indtil nu.

Man skal dog huske, at usikkerheden er stor. Dels fordi der ikke er nogen decideret dataopsamling på det. Dels fordi situationen ændrer sig løbende og sidst men ikke mindst, fordi vi stadig er midt i coronakrisen med flere brancher, der stadig har ingen eller meget lav omsætning. Restaurations-, oplevelses- og hospitality branchen, der har været præget af tvungen lukning og forsamlingsforbud har naturligvis taget de største nedgange i omsætning og indtjening. Vi spurgte de lokale rådgivere om de mødte nogle virksomheder, der måtte dreje nøglen om på grund af coronakrisen. Der var én virksomhed, der desværre er kommet i den situation og det er netop inden for restaurationsbranchen.

Kalundborgs erhvervssammensætning har betydet noget

En del af forklaringen på, at vi tilsyneladende og indtil videre klarer os nogenlunde her i Kalundborg er sandsynligvis vores erhvervsstruktur. Vi har rigtig mange virksomheder indenfor industri, produktion, bygge- og anlæg og virksomhedsservice, imens de brancher der er hårdest ramt, fylder relativt mindre af det samlede billede i vores område.

Der blev etableret en hotline for virksomheder på hele Sjælland hos Erhvervshus Sjælland. Den har været åben i hele perioden og kan opgøre, at andelen af henvendelser fra Kalundborg har været temmelig lav. Det kan ikke direkte tilskrives til, at der er færre virksomheder med behov for hjælp her hos os. Det er dog endnu en indikation på det, som også er den nogenlunde enslydende tilbagemelding fra dem Erhvervsrådet har interviewet; At Kalundborg som hele – måske i kraft af sin særegne erhvervsstruktur – er sluppet relativt billigt igennem coronakrisen frem til nu. Der er i øvrigt ingen af dem vi har talt med, der har oplevet et øget antal konkursbegæringer eller brudte kontrakter i denne periode.

Forsigtig optimisme

Industrien har langt hen ad vejen kunne opretholde produktionen og både Novozymes, Novo Nordisk og Equinor Refining Denmark melder om god solid drift i Kalundborg. En skærpelse af adgangen til sites´ne tidligt i forløbet gav blandt andet anledning til lidt tvivl om, hvordan det ville påvirke underleverandører. Det har dog i vid udstrækning vist sig, at meget af det sædvanlige arbejde har kunnet udføres på trods af tiltag for at begrænse smittespredning.

Detailhandlen har selvfølgelig haft hårde tider. Marts er traditionelt ikke den bedste måned for detailhandlen, hvilket dog i denne sammenhæng er positivt. Der er stor forskel indbyrdes blandt butikkerne. Byggemarkederne har haft en god periode, supermarkederne melder også om pæne omsætningstal. Enkelte andre typer butikker, der primært har varer der særligt knytter sig til vores fritid, har også meldt om rimelige omsætningstal; bøger & spil, køkkengrej, garn & sytilbehør og lignende.

Tøj, sko og beklædning ligger derimod noget under sædvanlig omsætning – anslået 50-60 % – og er desuden udfordret af at indkøbte lagre hurtigt bliver svære at sælge til fuld pris. Ikke mindst konfirmationstøj. For en del butikkers vedkommende har man valgt at køre med reduceret bemanding i perioden.

I Kalundborg er en del butikker, frisører og andre i bymidterne begyndt at genåbne. Det gode vejr i sidste uge og det, at der tilsyneladende er godt fyldt op i sommerhusområderne giver anledning til en vis optimisme for den kommende periode. Omsætningen har efter sigende været rimelig siden weekenden fredag den 17. april.

Vi ved også, at der er færre Kalundborgvirksomheder end forventet, der har benyttet sig af bankernes tilbud om udvidede kreditrammer. Det til trods for, at de har haft kontakt til samtlige deres erhvervskunder. Mavefornemmelsen hos de erhvervsansvarlige i bankerne er i øvrigt, at det muligvis ser en kende bedre ud i Kalundborg end i andre filialer. Hussalgene ser endnu ikke ud til at være synderligt påvirkede i vores område og der sker stadig ejerskifter.

Håndværksbranchen har det tilsyneladende fint. De fleste har kunnet finde løsninger til at tilpasse arbejdsplanlægningen. Et par af de større har måske afskediget to-tre medarbejdere. Flere nævner, at de måske reelt er ved at indhente nogle af de ting de har haft på venteliste i en meget travl periode op til coronakrisen.

Vi må vente og se – imens vi bruger en masse penge lokalt!

Det er klart, at en del af konsekvenserne af corona-krisen først vil vise sig om længere tid. Forløbet i Danmark ser ud til at have været ret koncentreret og ikke strakt ud over meget lang tid. Der står penge på bankbøgerne som ikke er blevet brugt i denne tid. Spørgsmålet er om det er udskudt forbrug, som man kan håbe, eller om den øgede usikkerhed betyder, at de bliver stående som opsparing. Samtidig er der en hel stor verden udenom os og situationen her vil nok påvirke os endnu mere på lidt længere sigt. Det skal jeg afholde mig fra at gøre mig alt for klog på. I Erhvervsrådet er vi nok bedst til det lokale. Men også lokalt begynder nogle af de mest pressede brancher ganske langsomt at kunne åbne igen. Så er det op til alle os andre at se at komme ud og få lagt nogle penge hos dem. Jeg glæder mig til at se jer i gågaderne, på caféerne og hos alle de andre, der lever af at give os gode oplevelser.

De interviewede er:

Steffen Møller Jensen – Beierholm
Steffen Olsen – Gørlev Erhvervsforening
Marianne Enøe – Dragsholm Sparekasse
Mogens Gyldenvang – Høng Centeret
Anita Winther – Vores Kalundborg
Klaus Koksby – Sparekassen Sjælland Fyn
Stig Nielsen – MachenhauerNielsen Advokater
John Anderberg – Høng Erhvervsforening
Michael Møller – Jyske Bank
Peter Westergaard – BDO
Charlotte Balslev – Equinor Refining Denmark
Stine Gry Roland – Novo Nordisk
Pernille Hartmann Labuz – Novozymes

 

 

Back To Top
Søg
X
X