skip to Main Content

Ekstra penge til grønne initiativer

Ny grøn pulje – knap 1,8 mio. kr. i 2020

Regeringen v/erhvervsminister Simon Kollerup har afsat en ekstrapulje i 2020 til lokale projekter, der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne.

Helt konkret betyder det, at LAG Midt-Nordvestsjælland har fået en ekstrapulje på 1.786.932 kr., der er øremærket til projekter, der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling (herefter kaldet ‘den grønne pulje’).

Hvilke projekter støttes i den grønne pulje?

Der vil løbende komme mere information om den grønne pulje, men Erhvervsstyrelsen er allerede kommet med en række eksempler på projekttyper, der vil kunne falde ind under denne pulje (og flere vil komme sikkert komme til, så lad dig ikke begrænse af nedenstående opremsning):

  • Projekter, der udnytter ressourcer, der ellers ville være gået til spilde (fødevarer, genbrug af materialer m.m.)
  • Projekter med fokus på grøn energi i deres produktion
  • Projekter der bidrager til fælles alternative opvarmningsformer
  • Flere naturprojekter (fx etablering af naturparker/oplevelser)
  • Deleøkonomi-projekter med fokus på ressourceanvendelse
  • Projekter der forbedrer havmiljøet

Ansøgningsfrist 17. januar 2020

For at give grønne projekter de bedst mulige ansøgningsbetingelser laver vi en særlig ansøgningsrunde for projekter, der opfylder ovennævnte formål.

Den har allerede ansøgningsfrist fredag 17. januar 2020. Den er sat for at give disse projekter mulighed for også at søge den almindelige pulje, der har ansøgningsfrist fredag 27. marts 2020.

Selve ansøgningen til den grønne pulje skal sendes via PROMIS på samme måde som alle andre ansøgninger om LAG-støtte. Du kan læse mere om processen her.

Kom godt i gang, deltag i informationsmøde torsdag 28. november 2019

Som en hjælp til personer, foreninger eller virksomheder, der overvejer at søge den grønne pulje, afholdes informationsmøde torsdag 28. november kl. 19.00-21.00 på LAG’s sekretariat, Skarridsøgade 40, 4450 Jyderup.

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest onsdag 27. november kl. 12.00 ved brug af formular på denne side

Du er selvfølgelig også velkommen til at deltage i informationsmødet, hvis du overvejer at søge den almindelige pulje (med ansøgningsfrist 27. marts 2020), men ved pladsmangel vil ansøgere til den grønne pulje have førsteret.
LAG afholder endvidere et nyt informationsmøde tirsdag 3. marts 2020 for ansøgere til den almindelige pulje, der forventes at blive på lidt under 4 mio. kr.

Hvor og hvordan kan jeg få mere at vide?

Hold øje med LAG’s hjemmeside, de lokale medier og deres Facebook-side.

Du kan også gratis melde dig ind i LAG Midt-Nordvestsjælland og give tilladelse til at modtage nyhedsbreve, når der er nyt om ansøgningsrunder, arrangementer m.m.

Back To Top
Søg
X
X