Bestyrelse

Charlotte Balslev

Formand

Valgt i 2023 for to år

Torben Berner

Næstformand, medlem af forretningsudvalget

Vesterlyng Camping

Valgt i 2022 for to år

Martin Damm

Medlem af forretningsudvalget

Kalundborg Kommune

Fast medlem

Gitte Nordbo Keller

Medlem

3F Kalundborg

Udpeget af fagforeningerne i Kalundborg i 2021

Jesper Wienmann Hansen

Medlem

Udpeget af kommunalbestyrelsen i 2022.

Arne Mortensen

Medlem

Høng Erhvervsforening

Valgt i 2023 for to år

Heidi Broskov Sørensen

Medlem

Dragsholm Sparekasse

Valgt i 2022 for to år

Michael Skovgaard Rasmussen

Medlem

Meny

Valgt i 2022 for to år

Morten Spanggård

Morten Spanggård

Medlem

Norconsult A/S

Valgt i 2022 for et år

René Okholm

Medlem

Novo Nordisk A/S

Indtrådt bestyrelsen i 2023 for et år

Steffen Olsen

Medlem

Gørlev Erhvervsforening

Valgt i 2023 for to år

Suppleanter

Charlotte Junge

Suppleant til bestyrelsen

Gaardhotellet

Valgt i 2023 for et år

Trine Fogh Lauridsen

Suppleant til bestyrelsen

Kalundborg Gymnasium

Valgt i 2023 for et år

Carsten Andreasen

Suppleant til bestyrelsen

Skandi-Bo

Valgt i 2023 for et år

Back To Top
Søg