skip to Main Content

Erhvervsrådet opfordrer til deltagelse i erhvervsundersøgelse fra DI

”Hvor tilfreds er du med din Kommune?” – Spørger Dansk Industri i sin årlige DI-analyse om kommunernes erhvervsvenlighed

Erhvervschef Lene Bach Jørler fra Kalundborgegnens Erhvervsråd vil gerne opfordre virksomhederne i Kalundborg kommune til at bruge 5-10 minutter på at besvare spørgeskemaet.

”Det skal ses som et arbejdsredskab, dels for den kommunale administration, dels som vores dialog og samarbejde mellem erhverv og offentlig myndighed”, siger Lene Bach Jørler.

’Lokal Erhvervsvenlighed 2023’, som DI-undersøgelsen hedder, sætter særligt fokus på især kommunernes indsats for det lokale erhvervsliv. Undersøgelsen spørger direkte ind i en lang række kategorier, bl.a. Den overordnede tilfredshed, Infrastruktur, Arbejdskraft og Uddannelse, Grøn udvikling og Sagsbehandling. Du kan se undersøgelsens resultater for 2022 her.

DI håber, at så mange virksomheder, som muligt, vil bruge de 5-10 minutter det tager at besvare spørgeskemaet, fordi det er erhvervslivets feedback, der er med til at tegne det strategiske arbejde, der skal understøtte de bedst mulige vilkår for erhvervslivets vækst og udviklingsmuligheder – så det er klart, jo flere besvarelser, jo større tyngde og gennemslagskraft vil outputtet få.

”Selvom jeg kun har været erhvervschef i knap to måneder, så er det voldsomt, hvor stor erhvervsudviklingen generelt set er i Kalundborg kommune, hvilket helt naturligt har en stor indflydelse på samarbejdet mellem erhverv og offentlig myndighed, herunder nogle af de kategorier, som DI-undersøgelsen spørger ind til. Så med konstruktiv feedback kan undersøgelsen være med til at sætte en ny dagsorden og ændre på nuværende procedurer i den kommunale administration, fordi jo mere erhvervslivet kommer med input, jo nemmere er det at lave de rigtige ændringer”, fortæller Lene Bach Jørler.

Der er fortsat brug for fokus på den kommunale erhvervsvenlighed

”Vi skal hele tiden arbejde konstruktivt med at give erhvervslivet de bedste rammevilkår for at drive virksomhed, og derfor er det vigtigt, at vi sikrer så smidigt et system og procedurer, som muligt, og det gøres bedst i et tæt samarbejde og dialog mellem offentlig myndighed og erhvervslivet, hvilket Kalundborgegnens Erhvervsråd arbejder for hver eneste dag”, slutter Lene Bach Jørler.

Yderligere information

Vil du høre mere om Dansk Industris undersøgelse, kan du kontakte erhvervschef Lene Bach Jørler på mail jbl@kalundborgerhverv.dk eller på telefon 92 15 80 55.

Back To Top
Søg