ESG-tilbuddet 

Ved du hvad ESG, CSRD, ESRS og lignende er og står for? 

Har du hørt om European Taxonomy og European Finance? 

Lige meget om du aldrig har hørt nogle af de ting herover, eller om din virksomhed er aktivt i gang med at arbejde med det, så har Kalundborgegnens Erhvervsråd sammensat et ESG-tilbud til dig. 

Vores ESG-tilbud er designet til at tage dig fra ingen viden om bæredygtighed, hele vejen til at kunne arbejde strategisk med bæredygtighed. Ikke kun internt i din organisation, men også eksternt, igennem kommunikation til kunder og samarbejdspartnere. 

ESG-tilbuddet er gratis, det eneste du skal gøre, er at tilmelde dig via arrangementer (link). 

Hvis du er i tvivl om hvor du skal starte, kan du tage fat i vores ESG-ekspert, Christian Würtz Munch på 43 14 90 55 eller cw@kalundborgerhverv.dk 

Hvis du vil vide en smule mere om ESG og bæredygtighed, læs endelig vores FAQ længere nede på siden. 

ESG & Dig 

Giver dig et overblik over hvad bæredygtighed er, hvor det kommer fra, hvad det kommer til at betyde og, vigtigst af alt, hvordan du kommer videre i dit arbejde med det. 

Fra Tanke til Proces 

Hjælper dig til at finde de forskellige punkter du bør begynde at arbejde med. Punkter der giver mest mening for din virksomhed, og den branche/verden den befinder sig i. 

Fra Reaktiv til Proaktiv 

Hjælper dig til at lære at lave en proces, som fører til noget data. Dataene er dem, som skal bruges i et bæredygtighedsregnskab. Samtidig lærer du hvordan man kan bruge processer til at optimere ens virksomhed og faktisk ”vinde” en del på tid, energi og ofte penge. 

ESG som Strategi 

Giver dig et overblik over mulighederne for at arbejde strategisk med bæredygtighed. Både til medarbejdermotivation, procesoptimering, produktudvikling m.m., men også i kommunikation- og salgsøjemed. 

Bæredygtigt Input 

En række inspirationsoplæg om hvordan man kan tænke bæredygtighed på forskellige måder. God mulighed for at netværke, samt blive klogere på hvordan andre arbejder med bæredygtighed. 

ESG Rådgivernetværket 

Et netværk for de virksomheder og foreninger, som arbejder med ESG rådgivning. Her mødes man et par gange om året, for at netværke, blive klogere på hinanden, og potentielt finde gode samarbejdsmuligheder. 

 

FAQ – Baggrundsviden 

Hvad er bæredygtighed? 

I mange år har bæredygtighed været noget som erhvervslivet har forsøgt at arbejde efter, men i alt den tid har der været forskellige definitioner af hvad bæredygtighed faktisk er. 

Det har betydet, at man har kunnet opleve to virksomheder begge påstå, at de var bæredygtige, men ingen måde at faktisk vide det på. 

I januar 2024 ændrede dette sig, da EU officielt kom ud med deres nye direktiv (CSRD), som pålægger de største virksomheder, at de skal aflægge rapporter om bæredygtighed. 

Med det nye direktiv fulgte derfor også en lang række definitioner på hvad bæredygtighed er, også kaldet den Europæiske Taksonomi. Det betyder, at hvis man skal sige, at man er bæredygtig, så skal man gøre noget, der lever op til en Europæiske Taksonomi, ellers vil det ikke blive beregnet som officielt bæredygtigt. 

Hvad er ESG? 

ESG er et begreb der har eksisteret i lang tid og nu er blevet ”overtaget” af EU til at omfatte den officielle definition af bæredygtighed. 

ESG står for Environmental, Social og Governance og dette betyder de tre forskellige former, man kan være bæredygtig på. 

Helt lavpraktisk, så omhandler ESG om, at ens virksomhed ikke skal påvirke omverdenen og folk negativt.  

Hvad betyder Environmental? 

Environmental betyder omverden. Og med E’et i ESG taler man om den form for bæredygtighed, som de fleste allerede kender, nemlig ting som Klima, Foruening, Vand, Biodiversitet og Cirkulær Økonomi. 

Tænk på E’et som værende alt den natur, som din virksomhed påvirker ved at være eksisterende. Ikke kun det der er fysisk nær din virksomhed, men også det, som findes i din værdikæde m.m. 

Hvad betyder Social? 

Social betyder social. Med S’et i ESG taler man om den form for bæredygtighed, der handler om hvordan en virksomhed påvirker mennesker og lokalsamfund. Helt præcis kan man tale om ting som ens egen arbejdere, arbejdere i ens værdikæde, påvirkede lokalsamfund og slutbrugeren. 

Tænk på S’et som værende alle de mennesker, som din virksomhed påvirker ved at være eksisterende. Ikke kun dem tæt på, men alt fra værdikæde til dine kunder. 

Hvad betyder Governance? 

Governance betyder ledelse. G’et i ESG er umiddelbart det punkt der kan være lidt svært at både se og forklare, men det kan virkelig mærkes. For G’et omhandler nemlig måden en virksomhed drives på. Det handler om god forretningsskik, ligestilling, antikorruption og mere. 

Tænk på G’et som værende en stopklods for, at måden en virksomhed bliver bæredygtig på, skal også selv være bæredygtig. Det handler om etik. 

Men hvad skal man så rapportere på? 

Der er blevet opstillet knap 1200 forskellige målepunkter, som man kan rapportere ind på. Dette blev gjort igennem de Europæiske Bæredygtigheds Rapporterings Standarder (ESRS). 

Det er langt fra alle målpunkterne man skal melde ind på, men jo større en virksomhed man er, desto flere punkter vil der typisk være, som er relevante. 

Men hvem skal så rapportere? 

I første omgang skal børsnoterede virksomheder med flere end 500 ansatte levere et bæredygtighedsregnskab for 2024. 

I 2025 vil rapporteringskravene blive udvidet til at omfatte både børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder med flere end 250 ansatte. 

Til sidst skal alle børsnoterede virksomheder med færre end 250 ansatte leve op til kravene fra 2026. 

Men dette er faktisk ”kun” én del af hvad bæredygtighed betyder for rapportering. 

En anden del er nemlig, at samtidig med at EU pålægger virksomhederne at rapportere, så kiggede de også på, hvordan man kunne gøre noget med alle de penge der strømmer ind og ud af EU. 

Her har EU pålagt pengeinstitutter og banker at sikre, at penge bliver brugt bæredygtigt (European Finance). Det betyder, at hvis penge skal lånes ud til et formål i den nærmeste fremtid, skal dette formål være beviseligt bæredygtigt. 

Min virksomhed er ikke iblandt dem der skal rapportere, behøver jeg så at tænke på bæredygtighed? 

Ja og nej. 

Selvom der ikke kommer en EU-person forbi din virksomhed og forlanger bæredygtighed i morgen, så vil din virksomhed allerede begynde at mærke bæredygtigheden komme. Presset vil nemlig komme fra: 

Din værdikæde 

  • Hvis du er underleverandør til en stor virksomhed, så er DU en del af deres regnskab og skal derfor hjælpe dem med at blive bæredygtige – dette gælder også, hvis du er underleverandør, til en underleverandør 

Dit pengeinstitut 

  • Hvis du har planer om lån eller lignende, vil du mærke, at der vil blive efterspurgt et bæredygtighedsregnskab – eller i hvert fald en redegørelse for hvilke bæredygtige tanker du gør dig 

Din omverden 

  • I takt med at bæredygtighed bliver noget man rent faktisk kan måle på, vil det også blive et konkurrenceparameter for virksomheder. Kunder og samarbejdspartnere vil i fremtiden fravælge virksomheder, der ikke er bæredygtige, hvilket betyder, at jo før man bliver bæredygtig, desto bedre stillet er man i fremtiden 

Så, strengt taget behøver du ikke at arbejde med bæredygtighed, medmindre det er et krav/eller du ser noget i de tre punkter ovenover, der gælder dig. Dog er ESG så stor en kommende megatrend, at der er rigtigt meget vundet, ved at begynde nu. 

Hvordan starter jeg med at blive bæredygtig? 

Din virksomhed gør sikkert allerede meget, som er bæredygtigt, men som du ikke ”praler” af, men tager for givet. 

Før du overhoved skal begynde på din bæredygtighedsrejse, burde du tage fat i os i Erhvervsrådet. Der er mange veje at gå, og langt fra alle er nogle, som du burde begynde på. Det handler om at gøre det rigtige og bedste, først. 

Kontakt vores ESG ekspert Christian Würtz Munch på 43 14 90 55 eller cw@kalundborgerhverv.dk 

Du kan også gå ind under arrangementer og tilmelde dig vores starter-modul kaldet ESG & Dig, samt Fra Tanke til Proces. Her vil du få en dybere forklaring for hvad ESG betyder for dig, samt hvor det er godt at begynde. 

Efterfølgende, kan du enten selv arbejde med ESG eller du vil blive henvist til nogle dygtige eksperter, som kan hjælpe. 

marts

19mar10:0012:00ESG - fra reaktiv til proaktiv

april

09apr16:0018:00ESG og dig - april 2024

23apr13:0015:30ESG Som Strategi

maj

08maj13:0015:00ESG - fra tanke til proces maj 2024

16maj13:0015:15Emballage retur - Maj 2024

Back To Top
Søg