Læs hvordan tre forskellige medlemmer af Kalundborgegnens Erhvervsråd oplevede 2022, samt hvilke planer de har for 2023

Det er januar og vi er så småt gået i gang med det nye år, 2023.

Året før, 2022, bød på international krig, energikrise og en løbende stor usikkerhed på de globale markeder. Coronaen spøgte stadig, men blev gradvist mere håndterbar i Danmark og man kunne rette fokus mod andre problemstillinger.

Kalundborgegnen, nærmest vanen tro, bød også på en enorm vækst og udvikling, på trods af omkringliggende omstændigheder. Der bliver bygget ud, bygget til, flyttet til og samarbejder på tværs skete nærmest dagligt.

Vi har valgt at interviewe tre markant forskellige medlemmer af Erhvervsrådet for at høre, hvordan de oplevede 2022 og hvad de ser, kan ske i 2023.

SKØL Brygkompagni

For at give et indtryk af iværksætter og detailhandelslivet fik vi en snak med Søren Holst Frøkiær, medejer af SKØL Brygkompagni.

SKØL er et bryggeri og en ”bottleshop” der åbnede den 10. juni 22 og har taget Kalundborg med storm. For SKØL handler ikke kun om god øl, men også om det fællesskab som kan skabes omkring øllet.

SKØL brygger selv en del af øllet de sælger, men har også et bredt udvalg af forskellige specialøl fra ind og udland.
Søren, og hans makker Klaus, flyttede tilbage til Kalundborg i 2020, efter at have tilbragt hele deres voksenliv i København. Det havde længe været drømmen at åbne et sted med fokus på det gode øl og denne drøm udmundede så til sidst i SKØL.

SKØL er en slags hybridbutik, som kan benyttes som specialiseret ølbutik, til køb af øl til hjemmet, eller til en hyggelig aften i baren. SKØL laver en del arrangementer, bl.a. en ølklub, KLUB SKØL, som netop har rundet 100 medlemmer. Der er LØB & SKØL, hvor man løber en tur og nyder en god gratis øl bagefter, sammen med de andre løbere.

Novozymes A/S

For at give et indtryk af industrien og biotekbyen fik vi en snak med Pernille Hartmann Labusz, site management koordinator hos Novozymes A/S.

Novozymes A/S er en førende dansk bioteknologisk virksomhed, der driver forskning i, udvikling og fremstilling af, samt handel med, primært bio-industrielle produkter, processer og ydelser, navnlig enzymer og mikroorganismer til industriel anvendelse. Novozymes A/S er en del af Site Kalundborg, som blev etableret i 1969 og består af Novozymes A/S, NNE A/S og Novo Nordisk A/S.

Novozymes A/S har omkring 750 medarbejdere og fabrikkerne i Kalundborg er verdens største og mest komplekse enzymproduktion, der bl.a. producerer næsten halvdelen af det enzym som bruges til vaskemiddel i verdenen. Siten er tæt på klima neutral, da energien kommer fra vind og biomasse, og samtidig selv producerer strøm og biogas.

Samtidig administrerer Novozymes A/S også Nordeuropas største spildevandsanlæg, som også benyttes af Novo Nordisk A/S. Miljøanlægget er 2,5 gange større end Lynetteholmen i København og kan behandle hvad der svarer til 2,5 millioner indbyggere.

Allikelund Gymnasium

For at give et indtryk af uddannelse og studieliv fik vi en snak med Karen Marie Bach Christensen, rektor hos Allikelund Gymnasium i Kalundborg.
Allikelund Gymnasium, lokalt kendt som den gamle handelsskole, har været en del af Kalundborg siden 1972. Gymnasiet rummer små 250 elever, fordelt på en gymnasial del, erhvervsuddannelser og 10. klasser, som driftes for kommunen.

10. klasse giver især god mening, da det giver eleverne et bedre indtryk i kulturen og ungdomsmiljøet, så de er bedre rustet til en ungdomsuddannelse.
Ud over HHX, HTX og 10. klasse tilbyder Allikelund også en EUD og EUX Business, som er erhvervsuddannelser. De forskellige retninger i Allikelund, har alle det til fælles, at der arbejdes tæt med erhvervslivet.

De unge har meget medindflydelse, blandt andet i elevudvalg, klimaudvalg, eventudvalg og meget mere, hvilket er med til at gøre dem mere bevidste om at tage ansvar for egen fremtid og udvikling.

Hvordan oplevede i 2022?

Vi spurgte alle tre deltagere om, hvordan 2022 havde gået for dem

”2022 er gået over al forventning. Vi har haft rygende travlt og er generelt meget benovede over den store opbakning vi har oplevet, både fra byens borgere og andre erhvervsdrivende.”, fortæller Søren Holst Frøkiær fra SKØL og fortsætter ”To ting vil vi gerne fremhæve. Den ene er, at vi har lykkedes med at tiltrække flere hundrede mennesker til aftenåben på en halvkold september aften, hvor vi lavede ØLLER & PØLLER sammen med Slagter Jacob. Det var overvældende for både os og Jacob, hvor mange der dukkede op og det gav os et godt billede af, at der er en interesse for den slags uformelle arrangementer i midtbyen. Den anden ting vi vil fremhæve er, at vi har realiseret vores samarbejds-øl med Costa Kalundborg Kaffe, som var en af grundidéerne bag overhovedet at åbne SKØL. Vi er enormt glade for samarbejdet med Shaun Gamble fra Costa Kalundborg Kaffe og regner ikke med, at det er sidste gang det sker.”

Hos Novozymes A/S er man også meget begejstret for 2022, fortæller site management coordinator Pernille Hartmann Labusz:
”Man tør jo næsten ikke sige det, men det går faktisk overordnet set forrygende for os, og hos os. Vi er fuldt loadede på linjerne, har masser af ordrer i bogen og har vækstet over de sidste to år. Dette til trods for energikrisen, som koster alle (inklusiv os) dyrt.

Vi har naturligvis udfordringer med infrastrukturen, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, samt muligheden for at få håndværkere m.m. nok til byggeservice. Det er punkter vi har fokus på, bl.a. i vores samarbejde med Alliancen Biotekbyen, men også generelt med den kreds af medlemmer, der er i Kalundborgegnens Erhvervsråd.” fortæller Pernille Hartmann Labusz og fortsætter ”Og som noget relativt nyt, blev vi jo mødt af nyheden om, at vi skal fusionere med en anden af Novo Holdings virksomheder, Chr. Hansen. Det giver SÅ god mening, når der er så mange synergier imellem os og taler ind i vores konstante mål om at være et Biotech Powerhouse.”

På uddannelsesfronten, kan Karen Marie Bach Christensen fra Allikelund Gymnasium fortælle om et år, der bød på DM i SKILLS og meget andet

”2022 var for os meget spændende. I starten af året spøgte Corona stadig, og vi var spændte på, hvordan eleverne ville komme tilbage til deres uddannelser. Men de har været superseje, og lærerne har arbejdet med at give de unge de rette værktøjer til at kunne lære, da meget undervisning har været digital i de seneste år. I år har vi kunnet samles og deltage i større begivenheder, såsom DM i SKILLS, hvor vi prioriterede at sende alle vores 10. klasser ud, hvor Kalundborg kommune betalte. Det var et flot set-up med megafed opbakning, som lærere og elever talte meget om bagefter. Det var fedt at mærke suset og den faglige stolthed.”, fortæller Karen Marie Bach Christensen og fortsætter ”Tour de France var endnu en begivenhed, som vi brugte en del tid på. Det fyldte en del hos de unge, og det var noget specielt at have det så tæt på. Ud over de store events, så har mange af de unge været optaget af miljøet og klimaet, hvilket er noget de arbejder meget fokuseret med, blandt andet i et Klimaudvalg. I starten af året samlede vi også ind til Ukraine gennem Røde Kors. I løbet af en spisepause havde vi kr. 10.000,- og så kom Michael fra Meny og doblede op. Jeg er stolt af, at vores unge er så gode til at hjælpe både hinanden, men også til at række ud til andre.”

Selvom der er stor forskellighed, så var fællestrækkene, at 2022 var et år, der virkelig bød på mange gode ting, til trods for, hvad man havde frygtet. Men hvad forventer man sig af 2023?

Hvad er jeres planer for 2023?

Vi spurgte SKØL, Novozymes A/S og Allikelund Gymnasium om, hvad de havde af forventninger til 2023, samt hvilke potentielle udfordringer de så kunne ligge i vejen for deres vækst og, hvis muligt, hvad de håbede på af samarbejde med andre dele af erhvervslivet i fremtiden.

”Vi er jo kun lige startet, så vi håber på, at 2023 byder på ”mere af det hele. Helt konkret er vi dog ret optaget af at få sat godt gang i vores in house bryggeri i baglokalet. Det er et lille set-up, så det kan ikke på nuværende tidspunkt overtage den egentlige produktion af alt det øl vi sælger, men giver os mulighed for at eksperimentere mere med forskellige bryg”, starter Søren fra SKØL og fortsætter ”Vi kan godt mærke, at vores rammer kan være en begrænsning, der er rigtig meget tryk på. Med relativt få siddepladser og kun ét toilet, er der en naturlig begrænsning for, hvor mange mennesker vi kan rumme. Så, hvis udviklingen fortsætter og vi får endnu mere travlt, kan vi blive nødt til at kigge på det på et tidspunkt. Vi skal også kigge på at ansætte en ekstra hånd eller to på et tidspunkt.”

Hvad kan SKØL bruge af hjælp/samarbejde fra det lokale erhvervsliv i 2023?

”Vi oplever, som nævnt, at både borgere og erhvervsdrivende i Kalundborg har været positive medspillere i vores opstart. Det håber vi fortsætter ved, at man tager fat i os og byder til samarbejde. Helt konkret kan erhvervslivet støtte op ved at enten købe medarbejdergaver hos os, eller indtænke os i firmaarrangementer. Sidst, men ikke mindst, er der helt generelt brug for at skabe en mere levende og mangfoldig midtby. Der er for mange tomme butikker og for lidt liv, især efter mørkets frembrud. Der bør kigges på konkrete tiltag, som f.eks. midlertidig huslejereduktion, der kan hjælpe uafhængige specialbutikker til at etablere sig.”, opfordrer Søren fra SKØL og afslutter ”Og så skal udbuddet af kulturaktiviteter være mere mangfoldigt. Der skal målrettes tilbud til ”de unge voksne” – altså dem, som skal tiltrækkes til de store virksomheder, studere på de nye uddannelser og andre, der overvejer at bosætte sig i Kalundborg. For dén målgruppe spiller kultur og bymidteliv en stor rolle og sammen kan vi, med andre erhvervsdrivende og kommune, skabe en platform, hvor idé kan blive til handling, til gavn for byen.”, afslutter Søren Holst Frøkiær.

Hos Novozymes A/S byder 2023 også på mange spændende ting og SKØL’s ønske om en mere spændende bymidte, spejler sig også hos industrien

”Som nævnt tidligere, vil fusionen med Chr. Hansen være en af de helt store fokusområder for os i 2023. Ud over dette, vil vores fokus fortsat være på det arbejde vi gør med de klimaudfordringer, som hele klodens befolkning har. Det ses i vores produkter, der sparer verden for mere end 90 mio. tons Co2 om året, og i vores kommende produkter, der er fokuseret på at bidrage på løsningen, ikke problemet.

Kalundborg-modellen lever i bedste velgående og er katalysator for en masse godt, som i 2022 bød på konsolidering af nye uddannelser, og fortsat i 2023 vil spille en stor rolle for at kunne både tiltrække og fastholde unge i lokalområdet.”, forklarer Pernille Hartmann Labusz fra Novozymes A/S og spejler nogle af SKØL’s udtalelser om kultur ”Det er bare ikke nok, at man kan få en god uddannelse og et godt arbejde her. Det skal også være en by, man har lyst til at slå sig fast ned i, stifte familie i og blive gammel i. Man behøver ikke, som jeg selv, at være født på Kalundborg Sygehus og altid have boet i byen, men man skal kunne se alle de muligheder, der faktisk er. Det er mit ønske, at vi vil se noget mere fælles retning fra Erhvervsrådets medlemmer og foreninger som bl.a. ”Vores Kalundborg”, for en levende by er utrolig vigtig når man taler tiltrækning og fastholdelse.”, afslutter Pernille Hartman Labusz.

Hos Allikelund Gymnasium, som huser mange af de unge mennesker, der til daglig benytter sig af bymidten, byder 2023 på mange nye muligheder og et større samarbejde med det lokale erhvervsliv

”Vi arbejder på en ny 4-årig strategi for Allikelund Gymnasium, hvor hovedtemaerne er Kvalitet, Vækst, Bæredygtighed og Udvikling. Kvaliteten kommer i, at vi sender vores allerede dygtige undervisere på efteruddannelse, så de kan forblive opdateret på ny viden. Bæredygtighed fylder som sagt meget hos os og vores unge. Klimaudvalget har bl.a. besluttet, at man skal lægge noget undervisning ude i byen, hos det lokale erhvervsliv og deres lokaler, for at spare en mandags og tirsdags varme tilbage på gymnasiet. Noget, som vi har fået opbakning til fra det lokale erhvervsliv.” fortæller Karen Marie Bach Christensen.

Hvad kan Allikelund Gymnasium bruge af hjælp/samarbejde fra det lokale erhvervsliv i 2023?

”Udvikling er vores sidste hovedtema, og her kigger vi på to ting, som begge kommer til at involvere det lokale erhvervsliv. For det første, undersøger vi, om det er muligt at lave en linje på 10. klasse, som er meget tæt på arbejdsmarkedet. Helt konkret, håber vi, at det kan være muligt at have tre dages lønnet arbejde hos en lokal virksomhed, og så to dages undervisning, hvor man lærer alt det, der skal til for at blive klar til en ungdomsuddannelse. Det nye tilbud hedder Job10. Det håber vi kan være med til at bygge bro mellem de unge og det lokale erhvervsliv, samt give en masse vigtig læring, som bare er svær at få udelukkende fra skolebænken af.

Vi kigger også mod Kalundborg Havn, havneområdet og den erkendelse af, at vi har en stor industrihavn, som kan være fundament for en potentiel maritim linje, med fag om shipping, logistik og meget mere. Så det håber vi på, at vi kan få noget sparring til og måske nogle samarbejdsmuligheder med lokale virksomheder. Til sidst kan vi sige, at de unge er ret fantastiske og har mod på at prøve en masse ting af, så man skal ikke være bleg for at tage fat i os.”, afslutter Karen Marie Bach Christensen.

Andre artikler

Fik du læst vores artikel om transport og infrastruktur til og fra Kalundborg? Du kan læse den her
Vores næste artikel vil tage et kig væk fra Kalundborg by, og ud til nogle af de virksomheder, som er med til at sætte KalundborgEGNEN på danmarkskortet, på forskellig manér. Hele Kalundborg kommune bugner af innovation, og vi får fornøjelsen af at sætte fokus på virksomheder fordelt i hele området.

Back To Top
Søg