skip to Main Content

Farvel til lokal erhvervsmand

Et liv i erhvervslivet på Kalundborgegnen

Kalundborgs erhvervsliv har med Jørgen Christensens dødsfald mistet et engageret, visionært og ikke mindst et venligt og varmt menneske.

I sit virke formåede Jørgen Christensen at plante en lang række frø i lokalområdets erhvervsliv, Frø, der fortsat vokser den dag i dag og vil gøre det langt ud i fremtiden.

Allerede i 1987 fremlagde tidligere fabrikschef på Novo Nordisk, Jørgen Christensen, et udkast til lokal erhvervspolitik for Kalundborgegnen på et møde i Dansk Arbejdsgiverforening, Kalundborg. Målet var at skabe grobund for en erhvervsforening i Kalundborg og omegn. Forud for fremlæggelsen på mødet havde Jørgen Christensen sonderet terrænet for både økonomi og opbakning.Jørgen Christensen

Lokale aktive ildsjæle blev samlet og det udmøntede sig senere i et idémøde på den hedengangne færge Peder Pårs. Det møde udmøntede sig i sidste ende blandt andet i stiftelsen af Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Jørgen Christensen blev foreningens første formand. Han satte skibet i søen og var i brede kredse meget vellidt, hvilket gjorde det nemmere at få et erhvervsråd til at fungere.

Erhvervsrådet blev drevet med lokal entusiasme. Det blomstrede og voksede under Jørgen Christensen, der lagde mange kræfter i for i samarbejde med kommunen at skabe et slagkraftigt erhvervsråd. Det lykkedes til fulde, så han kunne give stafetten videre med sikkerhed for, at han afleverede en sund og slagkraftig erhvervsorganisation.

Lige til det sidste kunne vi i Erhvervsrådet nyde godt af Jørgen Christensens engagement og fremsynethed ved deltagelse i diverse netværk. I efteråret 2018 interviewede Erhvervsrådet Jørgen Christensen til artikelserien ”Kalundborg fem år frem”. Læs interviewet her.

Pioner for Symbiosen

Jørgen Christensen var samtidig en af Kalundborg Symbiosens pionerer på flere måder: For det første deltog han som direktør for Novo Nordisk i nogle af de store, banebrydende projekter, hvor virksomheder og kommune arbejdede sammen i et lokalt partnerskab. Jørgen havde blik for, at man på samme tid kunne spare penge ved at udnytte ressourcerne bedre og gavne miljøet – og sådan opstod Symbiosen i Kalundborg. For at kunne se mulighederne, skal man kende sit lokalområde, både i forhold til ressourcer som vand og energi, såvel som de mennesker der kan få ting til at ske. Og det gjorde Jørgen således, at han sammen med andre gode kræfter kunne designe et unikt dampforsyningssystem, der udnyttede overskudskapaciteten på Asnæsværket og kunne forsyne industrien med damp og byen med fjernvarme. De grønne rør, der løber på tværs af industriområdet, er et velkendt og synligt bevis på, at det lykkedes og har tjent Kalundborg siden starten af 1980´erne.

For det andet organiserede Jørgen arbejdet for til stadighed at videreudvikle Symbiosen. I tæt synergi med Kalundborgegnens Erhvervsråd blev der etableret et SymbioseCenter, hvor viden blev samlet og nye initiativer kontinuerligt drevet frem. Hvor man holdt fast i partnernes fælles historik og interesse i fortsat at skabe værdi sammen.

For det tredje satte Jørgen ord på, hvad Symbiosen er for en størrelse; i forbindelse med en emneuge på Kalundborg Gymnasium i 1989 blev der holdt et symposium, hvor de involverede virksomheder deltog. Her blev begrebet ”industriel symbiose” lanceret, som noget enhver kalundborgenser kunne være stolt af. Jørgen elskede at fortælle om erfaringerne fra Symbiosen. Beredvilligt stillede han op og tog imod delegationer fra hele verden, ligesom han også selv rejste ud for at dele ud af sin viden. Jørgen stillede sig til rådighed for forskere, journalister, studerende – ja, for alle, der interesserede sig for bæredygtig produktion, og han bærer en stor del af æren for, at Kalundborg Symbiose er internationalt kendt i dag og har sat Kalundborg på landkortet.

Jørgen var en kulturbærer og optaget af, at yngre kræfter kunne bære faklen videre. Han fulgte til det allersidste med i udviklingen af Kalundborg Symbiose og var til stor inspiration for sekretariatet.

Med Jørgen Christensens bortgang har vores vi mistet en usædvanligt visionær og talentfuld organisator og et engageret menneske som mange nærede varme følelser for.  Men trods tabet af Jørgen står resultaterne af hans virke stadig tydeligt tilbage til gavn og glæde.

Ære været hans minde.

Back To Top
Søg
X
X