Fire mio. kr. til lokal udvikling – kom til LAG-infomøde hos SKØL

LAG Nordvestsjælland er med til at udvikle både land og by.

LAG Nordvestsjælland varmer op til næste års uddeling af fire mio. støtte-kroner med et informationsmøde mandag 20. november kl. 16.30 i SKØL’s nye lokaler i Skibbrogade i Kalundborg for interesserede virksomheder, foreninger og borgere i Kalundborg Kommune. Som bonus fortæller SKØL om deres oplevelser som nylige modtagere af LAG-støtte, og Dansk Erhverv beretter om, hvordan de arbejder for at skabe lige erhvervsvilkår i hele landet, herunder levende bymidter.

LAG støtter både virksomheder og foreninger med innovative idéer

I 2024 skal LAG Nordvestsjælland uddele lidt over 4 mio. kr. til lokale projekter, der bredt betragtet bidrager til udvikling og innovation i lokalsamfundene. Den første ansøgningsrunde kommer til at ligge først på året. Foreningens udviklingsstrategi spænder over temaer som iværksætteri og innovation, oplevelsesøkonomi, bæredygtige landsbyer, bosætning og fastholdelse af børne- og ungefamilier samt natur-kultur.

Pengene kommer fortrinsvis fra EU, men beslutningerne om, hvilke projekter der skal støttes, bliver taget af lokale folk. Det gør LAG-ordningen unik, da lokalkendskab sikrer ’fingeren på pulsen’ i forhold til udfordringer og potentialer i de forskellige lokalsamfund. Som en af få fonde støtter LAG også iværksætteri og innovation i bestående erhvervsvirksomheder. Så virksomheder, foreninger og borgere med ønske om lokal udvikling bør vide noget om mulighederne inden for LAG-ordningen.

Lige muligheder overalt i landet – også for levende bymidter

Mødet holdes hos SKØL, fordi de er nylige modtagere af LAG-støtte. SKØL indleder med at fortælle om, hvordan han har oplevet processen med at søge og få LAG-støtte til at udvide aktiviteterne. Dansk Erhverv afrunder mødet med at informere om arbejdet for at sikre lige muligheder for erhvervsudvikling alle steder i landet. Dansk Erhverv er – apropos SKØL – også aktive i debatten om levende bymidter. Her vil Dansk Erhverv give deres bud på, hvad vi kan gøre, og hvad der politisk kan være med til at vende denne udvikling.

Alle over 15 år, der bor eller arbejder fast i vores område, kan blive medlem af LAG

LAG Nordvestsjælland er en forening. Alle over 15 år, der bor eller arbejder i de fire kommuner Odsherred, Holbæk, Kalundborg og Sorø, kan blive medlem. ’Vi er lige nu 230 medlemmer, men jeg håber, vi bliver endnu flere. Man kan melde sig ind på vores hjemmeside. Medlemskabet er gratis, og som medlem får man nyttige informationer om landdistriktsudvikling, projekter og andre puljer, der understøtter lokal udvikling.’, udtaler forperson Flemming E. Larsen.

Yderligere information

Yderligere oplysning om LAG Nordvestsjælland kan fås hos:
Forperson Flemming Engtoft Larsen, flemmingengtoft@gmail.com / 51 31 64 56

Tilmeld dig mødet og bliv klogere på LAG-ordningen

Tilmeld dig her senest den 17. november og glæd dig til at blive klogere på, hvordan du får fingrene i LAG-midlerne. Mødet arrangeres i samarbejde med Kalundborg Kommune, Kalundborgegnens Erhvervsråd og Dansk Erhverv.

Faktaboks

LAG Nordvestsjælland er en forening, der på flere planer arbejder på at skabe liv og vækst i lokalsamfundene i Nordvestsjælland. Man uddeler efter ansøgning projektstøtte til både erhvervs- og almennyttige formål. I alt er der hvert år lidt over fire mio. kr. fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen til uddeling.

Back To Top
Søg