skip to Main Content

Folkeskoleelever på besøg til Skills

Erhvervsrådet har inviteret 7. og 8. klasseselever til at opleve Skills i Næstved. Seks virksomheder i Kalundborg har fået udtaget lærlinge til at deltage

Samtlige elever fra Kalundborg kommunes 7. og 8. klasse er inviteret til Skills i Næstved for at opleve konkurrencer på det faglærte område. Tanken er at vise eleverne den begejstring og seriøsitet de lærlinge, der deltager i konkurrencen, lægger i deres fag og på den måde vise stoltheden over at kunne et fag. Eleverne skulle gerne blive motiveret til at turde vælge en faglært uddannelse.

Det er Kalundborgegnens Erhvervsråds deltagelse i det dansk-tyske EU-projekt, Benefit4Regions, der har gjort det muligt at sende eleverne med bus fra skolerne i Kalundborg til Næstved. Projektet handler om udvikling af landdistrikter og Erhvervsrådets del af projektet handler om at tiltrække og rekruttere faglært arbejdskraft.

Det lokale samarbejde med uddannelsesinstitutioner, kommune og virksomheder i projektet har understøttet EUC Nordvestsjællands arbejde med at få elektrikeruddannelsen til Kalundborg. For tiden arbejdes der på også at få tømreruddannelsen til byen. Jo flere uddannelser vi kan få til Kalundborg, jo større er mulighederne for, at der kommer til at være faglærte nok til virksomhederne – også i fremtiden.

Erfaringsudveksling med tyske partnere med samme problemstilling

Udover elever og lærere fra Kalundborg kommune, kommer også nogle af vores samarbejdspartnere fra Interreg-projektet i Kiel, som arbejder med uddannelsesvejledning for folkeskoleelever, til Skills. Vi mødes hos Næstved Erhverv og udveksler erfaringer og drøfter, hvilke tiltag, man kan gøre for at få flere elever til at vælge en faglært uddannelse. I Nordtyskland har de samme udfordringer med at tiltrække faglært arbejdskraft som vi har i Danmark, så her kan vi lære lidt af hinandens erfaringer. Efter mødet, får vi en rundvisning af en medarbejder ved Skills sekretariatet.

Eleverne, der deltager i Skills kommer fra hele Danmark, og helt unikt i år er der udtaget seks elever fra Kalundborgområdet inden for forskellige fagretninger:

Frida Hvidklint fra Allé Salonen

Nico Westh Rasmussen fra Skandi-Bo

Mathias Dyhr Rothmann fra Restaurant Naes

Mathias Sørensen fra Slagter Jacob

Rasmus Brøndum Mølsmark fra Føtex

Andreas Nicolaj Larsen fra Persolit Entreprenørfirma

Som erhvervsråd arbejder vi fokuseret med at tiltrække og rekruttere faglært arbejdskraft og her er det godt for håndværkerbranchen i Kalundborg, at virksomhederne i Kalundborg er bredt repræsenteret i Skills og derved viser, at de bakker op om uddannelse af nye faglærte til at tage over, når den ældre generation går på pension.

Se mere om Skills her

Back To Top
Søg
X
X