skip to Main Content
Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Indkaldelse

Ordinær generalforsamling 2017 i Kalundborgegnens Erhvervsråd

 

Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Kalundborgegnens Erhvervsråd:

 

Mandag den 20. marts 2017 kl. 17.00

 

Generalforsamlingen afholdes i: Kalundborghallerne, Indgang D fra Torvet, Munkesøgade 3 4400 Kalundborg

 

Indvarslingen af generalforsamling, jævnfør vedtægternes § 4, sker ved udsendelse af mail til samtlige medlemmer og ved advisering via Erhvervsrådets hjemmeside og nyhedsbrev. Endelig dagsorden for generalforsamlingen publiceres senest den 13. marts 2017 på Erhvervsrådets hjemmeside www.kalundborgerhverv.dk

 

Aftenens program forventes at få følgende forløb:

 

Kl. 17.00 Velkomst ved Erhvervsrådsformand Ole Lauritzen

Kl. 17.05 Generalforsamling. Foreløbig dagsorden vedhæftet som side 2

Kl. 18.30 Gæstetaler:

 

Kl. 19.30 Spisning

 

Hvis du ønsker at deltage i generalforsamling og spisning, eller kun generalforsamlingen, skal du tilmelde dig senest den 15. marts 2017 på info@59550055.dk eller til

Erhvervskontoret på 59 55 00 55.

 

Stemmeret har kun medlemmer, der har mindst 3 måneders medlemskab og ikke er i restance med medlemskontingentet, dvs. at indbetalingen er registreret i Erhvervsrådets bogholderi senest onsdag den 15. marts 2017.

 

Af praktiske årsager bør man – af hensyn til registreringen og udlevering af stemmemateriale – derfor komme i god tid, så programmet kan starte så præcist som muligt.

 

Foreløbig dagsorden ordinær generalforsamling den 20. marts 2017.

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2016.
  4. Forelæggelse af endeligt budget for 2017.
  5. Forelæggelse af foreløbigt budget for 2018.
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 3 suppleanter
  9. Valg af revisor og revisor suppleant
  10. Eventuelt

Forslag til dagsorden på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på adressen:

 

Kalundborgegnens Erhvervsråd

Att.: Formand Ole Lauritzen

Vestre Havneplads 1 B

4400 Kalundborg

Back To Top
×Luk søg
Søg
X