skip to Main Content

Generalforsamling 2018 – Kalundborgegnens Erhvervsråd

Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Kalundborgegnens Erhvervsråd:

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 17.00

Generalforsamlingen afholdes på:
Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds Vedby.

Indvarslingen af generalforsamling, jævnfør vedtægternes § 4, sker ved udsendelse af mail til samtlige medlemmer og ved advisering via Erhvervsrådets hjemmeside og nyhedsbrev.

Meddelelse om den endelige dagsorden sker ved udsendelse af mail eller brev senest syv dage før generalforsamlingen, samt på Erhvervsrådets hjemmeside, hvilket er tirsdag den 6. marts 2018.

Aftenens program forventes at få følgende forløb:

Kl. 17.00 Velkomst ved Erhvervsrådsformand Niels Jørgensen

Kl. 17.05 Generalforsamling. Endelig dagsorden

Kl. 18.30 Gæstetaler: Las Olsen, Cheføkonom i Danske Bank. Las Olsen giver en temperaturmåling over den dansk – europæiske økonomi.

Kl. 19.30 Spisning

Af hensyn til planlægningen, vil Kalundborgegnens Erhvervsråd meget gerne have tilmelding fra alle som deltager i generalforsamlingen, men det er ikke et formelt krav.
Deltagelse på generalforsamlingen kræver under alle omstændigheder tre måneders medlemskab.

Stemmeret har kun medlemmer, der har mindst tre måneders medlemskab og som ikke er i restance med medlemskontingentet, dvs. at indbetalingen er registreret i Erhvervsrådets bogholderi senest fredag den 9. marts 2018.

Såfremt man ønsker at deltage i spisningen, skal vi have tilmelding senest den 9. marts 2018, på mail info@kalundborgerhverv.dk eller telefon 59 55 00 55.

Af praktiske årsager bør man – af hensyn til registreringen og udlevering af stemmemateriale – derfor komme i god tid, så programmet kan starte så præcist som muligt.

Endelig dagsorden til ordinær generalforsamling den 13. marts 2018.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017
 4. Ny model for kontingent
 5. Forelæggelse af endeligt budget for 2018
 6. Forelæggelse af foreløbigt budget for 2019
 7. Nye vedtægter for Kalundborgegnens Erhvervsråd
 8. Indkomne forslag
  • Der er ikke indkommet forslag
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt orientering om udpegning af 1 bestyrelsesmedlem valgt af arbejdsgiverorganisationerne som er medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening
 10. Valg af 3 suppleanter
 11. Valg af revisor og revisor suppleant
 12. Eventuelt

 

Back To Top
Søg
X
X