skip to Main Content

Generalforsamling 2018

Kragerup Gods lagde rammerne om Kalundborgegnens Erhvervsråds generalforsamling den 13. marts 2018. 85 medlemmer deltog, heraf 65 stemmeberettigede.

Nye vedtægter gældende fra 14. marts 2018 blev gennemgået og vedtaget. De vedtagne vedtægter kan ses her.

På dagsordenen var også en ny kontingentmodel, som skulle vedtages af de fremmødte medlemmer. Modellen affødte en debat, men modellen blev dog vedtaget med 37 stemmer for og 26 stemmer imod. Se kontingentmodellen her.

Imellem generalforsamlingen og middagen holdt cheføkonom Las Olsen fra Danske Bank oplæg om den nuværende økonomiske situation samt et bud på, hvordan fremtiden tegner sig.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen og ser nu således ud:

Formand: Direktør Niels Jørgensen, Multi-Tech
Næstformand: Direktør Torben Berner, Vesterlyng Camping
Borgmester Martin Damm
Kommunalbestyrelsesmedlem Gunver Jensen
HR Director Carsten Frank, Novo Nordisk A/S
Virksomhedsejer Pia Deleuran, Reklamekassen.dk
Direktør Niels Dalsgaard, Musholm A/S
Afdelingsformand Poul Erik Christensen, Dansk Metal
Direktør Erik Johnsen, Reklameservice
Købmand Mogens Gyldenvang
Købmand Michael Skovgaard Rasmussen, Meny

Suppleanter:

Filialdirektør Michael Møller, Jyske Bank
Kommunikationschef Charlotte Balslev, Statoil Refining Denmark
CEO Rene Arpe, Intertek Denmark A/S

Back To Top
Søg
X
X