skip to Main Content

Generalforsamling i Kalundborgegnens Erhvervsråd

Tirsdag den 16. marts gennemførte erhvervsrådet den årlige generalforsamling.

Denne gang i en online version for første gang i foreningens historie. Af samme grund havde vi valgt at skære generalforsamlingen skarpt til, så det kun var de nødvendige formalia, der blev håndteret.

Generalforsamlingen plejer at være rammen om en aften med spisning, oplæg og debat. Den del af arrangementet har vi i stedet flyttet til den 9. september i Høng Hallen. Det kan du se mere om her.

Formand Charlotte Balslev havde indspillet beretningen på forhånd og du kan se den her

På generalforsamlingen blev følgende bestyrelsesmedlemmer valgt:
Arne Mortensen – Høng Erhvervsforening (Genvalg)
Charlotte Balslev – Equinor Refining Denmark (Genvalg)
Steffen Olsen – Gørlev Erhvervsforening (Genvalg)
Maria Gjedsted – Momo Graphic Design (Genvalg)
Ukendt medlem – Udpeges af de faglige organisationer

Desuden valgtes følgende suppleanter:
Morten Spanggård – Norconsult (Genvalg)
René Okholm – Novo Nordisk
Charlotte Junge – Gaardhotellet

Tina Klarskov Olesen ønskede ikke genvalg som suppleant som følge af jobskifte og træder derfor ud. Fra Erhvervsrådet skal der lyde en stor tak til Tina.

Regnskab og budget blev godkendt, ligesom forslag til vedtægtsændringer vedrørende udpegning af bestyrelsesmedlem blandt de faglige organisationer (§7) blev vedtaget.

Regnskab, budget og vedtægter fremgår af Erhvervsrådets hjemmeside.

Back To Top
Søg
X
X