Håndværkerdialogforum – kommunale opgaver til lokale leverandører

Registrer din virksomhed som leverandør.

Håndværkerdialogforum er et initiativ taget af Kalundborg Kommune. Det er et mødested og en arbejdsgruppe for repræsentanter fra kommunen, fra håndværks- og teknikfagene og Erhvervsrådet. Håndværkerdialogforum har eksisteret i en årrække og har på det seneste arbejdet med at sikre, at de kommunale opgaver, der ikke skal sendes i udbud, bliver effektivt og rimeligt fordelt. Det kan være mindre vedligeholdelsesopgaver, akutte ydelser eller serviceopgaver.

Opgaverne er delt op i to grupper. De mindre, som er opgaver op til 50.000dkr. og de mellemstore som er ydelser mellem 50.000dkr. og 300.000dkr.

Den nye model som er udviklet i Håndværkerdialogforum er begyndt at virke. I perioden januar-oktober, har kommunen anvendt 72 forskellige leverandører på de mindre ydelser. Det vidner om, at det ikke blot er en enkelt eller to store leverandører, der bliver trukket ind hver gang, men at opgaverne fordeles på en bredere vifte af især lokale leverandører.

Hvis din virksomhed ikke allerede har registreret sin interesse i at løse disse opgaver, vil vi opfordre dig til at få det gjort.

For at få besked om opgaverne og for at sikre, at Kalundborg Kommune ved, at du ønsker at byde ind på disse opgaver, skal du registrere din forhåndsinteresse på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Det kan du gøre her.

Back To Top
Søg