skip to Main Content
Håndværkere

Håndværkerdialogforum

Kommunalt budget for 2019, fokus på udbud, rekruttering, arbejdskraft og erhvervsfaglige uddannelser, licitationer og emner til næste møde

5. september 2018 var der møde i Håndværkerdialogforum, hvor repræsentanter fra håndværker- og erhvervsforeningerne, Kalundborg Kommune, Kalundborg Forsyning og Erhvervsrådet var til stede. Det kom der følgende nyhedsbrev ud af:

Det kommunale budget for 2019

Borgmester Martin Damm orienterede om arbejdet i kommunalbestyrelsen med at få næste års budget på plads, herunder også anlægsbudgettet. Foreløbig foreligger der et administrativt budget for 2019. Det foreløbige budget er en fremskrivning af sidste års budget, hvorfor det kommende 2019 budget vil ligge tæt på 2018 budgettet. Budgettet viser at Kommunen har en god økonomi.

Kommunen er dog underlagt økonomiaftalen mellem regeringen og KL om en samlet kommunal budgetramme for 2019. Det betyder begrænsede muligheder for at øge eget budget, på grund af
regeringens sanktioner ved overskridelse af udgiftslofterne. Det foreløbige materiale vedrørende budgettet i øjeblikket er i høring, se yderligere her

Fokus på udbud i de kommende år

Mindre håndværkerydelser under 50.000 kr.
Der er aftalt med håndværkerne, at kommunens mindre håndværkerydelser for perioden for 2018 til 2020, vil blive tildelt håndværkere med særligt vægtning på: lokalkendskab, det tekniske område, dialog og kommunikation, lokal forankring og viden, god økonomi, sikker bemanding, lærlinge samt effektivitet. Som Udgangspunkt skal opgaverne være lette at administrerer, uden for meget bureaukrati, afspejle gennemsigtighed og have et reelt forretningsgrundlag.

Opgaverne tildeles på baggrund af en liste man kommer på ved at udfylde en “interessetilkendegivelse”. At være på listen er ikke en garanti for at få opgaver tildelt, men en adgang til at komme i betragtning til opgaver.

Brugen af listen er trådt i kraft pr. 15. august 2018. Der er foreløbig 40 på listen. Det er stadig muligt at komme med på listen her
Der vil blive skabt transparens om listen. På det kommende Håndværkerdialogforum vil der blive informeret om erfaringerne for det første halvår ved brug af listen og af de løbende evalueringer af de løste opgaver.

Løsning af opgaver ved begrænset udbud og licitationer

På håndværkerdialogforum blev der drøftet, om der ikke på samme måde som ved mindre håndværkerydelser, kunne være en liste over håndværksvirksomheder, der gerne vil komme i
betragtning ved et begrænset udbud. Her tænkes særskilt på opgaver op til 150.000 kr. og også gerne ved andre lidt større opgaver. På baggrund af drøftelsen, vil kommunen på næste
håndværkerdialogforum komme med et oplæg om hvordan dette kan gøres muligt, så der enten er en særskilt liste, eller der tilføjes noget til den eksisterende liste.

Fokus på rekruttering, arbejdskraft og erhvervsfaglige uddannelser

Jens Lerager, Erhvervsrådet, videre gav en tilbagemelding fra EUC Nordvestsjælland om elektrikeruddannelsen. Der har været stor tilslutning til grundforløb 1 og det betyder at også
grundforløb 2 udbydes. Det skyldes ikke mindst den stærke lokale opbakning som vises af virksomhederne, ved at alle der er startet på elektrikeruddannelsen har fået praktikplads.
EUC Nordvestsjælland, vil på baggrund af erfaringerne med elektrikeruddannelsen overveje at starte andre uddannelser inden for byggeri og anlæg i Kalundborg.

Jens Lerager fortalte også, at Erhvervsrådet vil i gangsætte flere initiativer rettet mod at få skoleeleverne til at interessere sig for at blive håndværkere. Initiativerne sker i samearbejde med
skolerne i Kalundborg kommune. Initiativerne vil være afhængige af virksomhedernes opbakning, hvorfor der opfordres til at melde sig på banen. Der er særligt fokus på 7-8 klasse, hvor der vil blive taget særlige skridt. I første omgang er initiativet begrænset til 1-2 skoler.

I et andet initiativ vil virksomhederne skulle følge en klasse. Det vil sige 2-3 besøg af klassen hos virksomheden. Det samme vil også gerne skulle afprøves på byggepladser. Virksomhederne
opfordres til at melde sig på banen, ved at henvende sig til Erhvervsrådet på telefon: 59 55 00 55 eller e-mail: info@kalundborgerhverv.dk

Der bliver lærlingemesse i 2018 i Kalundborg Hallerne den 3. eller den 17. november. Hensigten med messen er, at vise alle de spændende muligheder, der er med en faglært uddannelse i
bagagen. Virksomhederne opfordres til deltagelse og kan henvende sig til Erhvervsrådet på telefon: 59 55 00 55 eller e-mail: info@kalundborgerhverv.dk

Licitationer og udbud fra Kalundborg Forsyning og Kalundborg Kommune

Kalundborg Forsyning

Terese Skov Engelrud, Teamleder for Vand, fortalte, at der er evalueret på aftalerne i “Det gode samarbejde”. Da Forsyningen ikke vil kunne honorerer de lovede mængder samt nye reguleringer og love medføre ændrede økonomiske rammebetingelser, så er alle aftaler blevet opsagt.

Kalundborg Forsyning og Kalundborg kommune vil drøfte, hvordan Forsyningen vil kunne tage ved lære af at anvende en liste på samme måde som kommunen, når der er tale om mindre håndværkerydelser og udbud. Foreløbigt vil der ske udbud og det vil være både inden for fjernvarme, spildevand, vandforsyning og vandværker. For eksempel fjernvarmen, hvor blandt andet transitledningen skal renoveres over flere år og så skal flere af vandværkerne have skiftet filtre.
Mere om udbud hos Forsyningen eller kontakt Hans Martin Friis Møller på 59 57 17 00.

Kalundborg Kommune

Direktør Michel van der Linden gav et kort overblik over de større anlægsopgaver, der skal sættes i gang i 2019. For eksempel: Kajkanten i den gamle havn, cykelsti til Røsnæs, 1. etape af renovering af Holbækvej samt anlæggelse af ny vej langs banen i Stejlhøjkilen, for at sikre tilkørselsforholdene til den ny station. Herudover vil byggeriet af Høng bevægelsespark skulle i gang.
Der er mange både små og store byggeaktiviteter i gang og der skal igangsættes endnu flere i Kalundborg kommune. Nogen er kommunen alene eller med om, og der er også andre der bygger,
for eksempel de almene boligselskaber.
Yderligere information om kommunens udbud:
Anlæg – mindre opgaver
Udbud

Med udgangspunkt i udbuddet af Høng bevægelsespark var der flere spørgsmål til udbudsprocessen. Grundet at udbuddet er igangværende, så var det ikke muligt at gå i detaljer omkring det. Derfor vil der på det kommende Håndværkerdialogforum være en redegørelse om udbuddet og en gennemgang af principper for udbud, hvor Kalundborg Kommune ikke er alene om en byggeri- og anlægsopgave.

Foreløbige emner til dagsorden til næste Håndværkerdialogforum

1. Gennemgang af erfaringer ved den første periode med ny model for mindre håndværkerydelser
2. Oplæg vedrørende brug af liste over håndværkere ved “løsning af opgaver ved begrænset udbud og licitationer”
3. Redegørelse om udbud og en gennemgang af principper for udbud, hvor Kalundborg Kommune ikke er alene om en byggeri- og anlægsopgave. Eksemplet er Høng bevægelsespark
4. Drøftelse af vejudbygning og vejvedligeholdelse, med deltagelse af repræsentant for Vejafdelingen

De kommende møder

1. møde 2019 i Håndværkerdialogforum – 5. februar 2019
Ubby-mødet med Dansk Byggeri – april 2019
2. møde 2019 i Håndværkerdialogforum – 3. september 2019

Der opfordres til at møde op!

 

Back To Top
Søg
X
X