skip to Main Content

Håndværkets Dag på Kalundborgegnen

Vær med til Håndværkets Dag i Kalundborg

– Et arrangement i Kalundborg, der skal bidrage til at øge Kalundborg Kommunes børn og unges kendskab til de mange uddannelsesmuligheder efter folkeskolen, og at få flere af dem til at overveje en fremtid som faglært.

Hvorfor initiativet om Håndværkets Dag?

Den danske arbejdsstyrke af erhvervsuddannede falder ganske kraftigt i de kommende 10-15 år, da mange ældre smede, maskinarbejdere, bygningshåndværkere m.v. går på pension. Håndværkererhvervet er vigtigt for, at vi i fremtiden fortsat kan sikre at Kalundborg er en by i udvikling.

I Kalundborg Kommune ønsker vi derfor at fremhæve kvaliteterne ved en håndværkeruddannelse: Med Håndværkets Dag vil vi skabe en interesse for erhvervsuddannelser gennem mere praktisk faglighed i grundskolen, for derigennem at give børn og unge oplevelsen af, at en erhvervsuddannelse bl.a. er en mulighed for at kunne arbejde med sine hænder og lære ude i det rigtige erhvervsliv.

Hvad er Håndværkets Dag?

Med Håndværkets Dag ønsker vi, at skoleeleverne på Kalundborg Kommunes skoler vil opnå kendskab til et erhverv, samtidig med at de får et kendskab til en virksomhed i lokalområdet. På Håndværkets Dag onsdag den 1. september 2021 vil alle skoler i Kalundborg kommune få besøg af en håndværker – der er klar til at fortælle skoleeleverne på 6., 9. og 10. klassetrin om hans / hendes erhverv.

Et besøg kan indeholde følgende:
▪ Hør om min hverdag og mine opgaver
▪ Mød min lærling
▪ Se min bil og værktøj
▪ Stil mig spørgsmål om mit arbejde

Besøgets varighed vil være ca. 1 time.

Hver tilmeldte håndværker besøger 2-3 skoler / klasser. Eleverne vil inden besøget have arbejdet med din virksomhed og forberedt spørgsmål til dig og dit erhverv.

Hvad får I ud af at deltage i Håndværkets Dag?

Ved at deltage i Håndværkets Dag vil I være med til at øge Kalundborg kommunes børn og unges kendskab til uddannelsesmuligheder og arbejdsmarkedet. I får eksponeret og udbredt kendskabet til jeres egen virksomhed, og I har mulighed for at promovere virksomheden i henhold til rekruttering af fremtidig arbejdskraft.

Markedsføring på Håndværkets Dag

TV-Kalundborg, Sjællandske Nyheder, TV2 ØST og DR Ultra Nyt inviteres til at deltage i eventet, ligesom vi udsender pressemeddelelser og deler på de sociale medier. Desuden vil alle deltagende virksomheders navne og logoer indgå i pressemeddelelsen og andet materiale om arrangementet.

Vi håber meget, at I har lyst til at deltage, og står til rådighed for eventuelle spørgsmål, I måtte have. For tilmelding og yderligere information, kontakt naturfaglig koordinator Mette Christine Poulsen på mail mepo@kalundborg.dk eller på telefon 21 33 91 58.

Back To Top
Søg
X
X