skip to Main Content

I Danmark spiser vi frokost med chefen

Der bliver ansat flere og flere udenlandske medarbejdere i danske virksomheder, og det kan give nogle misforståelser indimellem.

I takt med, at vi mangler arbejdskraft i danske virksomheder, bliver der ansat flere og flere udenlandske medarbejdere. Det kan give nogle kultursammenstød, da der jo er forskellige syn på, hvordan hierarkiet er i en virksomhed og ikke mindst synet på forholdet chef og medarbejder.

Fladt hierarki

Danmark har et af verdens fladeste arbejdshierarkier. Det betyder, at på de fleste arbejdspladser i Danmark er det naturligt, at de ansatte kan komme direkte til deres leder, og tale uden at frygte negative konsekvenser. Afstanden mellem chef og ansat er utrolig lille.

Når man har et af verdens mest flade arbejdshierarkier betyder det også, at hvis man opererer internationalt eller har internationale ansatte, vil man opleve, at næsten alle andre kulturer har en større distance mellem leder og ansat.
Og endnu vigtigere, for en del af disse kulturer, kan den danske lette snak med chefen virke som en utrolig respektløs handling – et tegn på, at man ikke respekterer sin chef.

Skal jeg spise frokost med mine internationale ansatte?

Det bestemmer en chef jo naturligvis selv, men hvis man beslutter sig for at være lige så bramfri i sin tale og væremåde over for sine internationale ansatte, som man typisk ville være over for sine danske ansatte, så skal man forvente, at der er en tilvænningsperiode.

Magtdistancen er en indgroet del af et samfunds kultur og derfor kan det tage tid for folk at vænne sig til. Så hvis man oplever, at ens internationale ansatte ikke altid kommer til en med problemer, eller ser lidt utilpasse ud til fælles frokoster, bør man arbejde på at højne forståelsen for den danske kultur.
Det er IKKE et tegn på, at ens internationale ansatte ikke VIL den danske kultur. Det er et tegn på, at der ikke er en FORSTÅELSE for den danske kultur – og dette skyldes, for at sige det helt simpelt, at den danske kultur er ret sær, set med udenlandske øjne.

Her er et sjovt værktøj til jer

Det, at den danske kultur er sær, set med udenlandske øjne, er ikke noget vi bare digter. Det er der blevet forsket i i mange år.

Hvis man godt kunne tænke sig at blive klogere på, hvordan den danske kultur er, målt op imod andre internationale kulturer, så kan vi varmt anbefale at læse mere her

Her kan man sammenligne den danske kultur med andre kulturer på følgende seks dimensioner:

  • Power Distance – Distancen mellem chef og ansat
  • Individualism – Hvor tilbøjelig en person er til at træffe individuelle valg
  • Masculinity – Hvad driver motivation – At være den bedste, eller at have det godt
  • Uncertainty avoidance – Hvor stort et behov har vi for at undgå usikkerhed
  • Long term orientation – Hvor langsigtet er vores planer
  • Indulgence – Hvor gode er vi til at ”nyde” ting og lave følelsesindkøb

Hvis man forsøger at måle Danmark imod andre landes kulturer, vil man hurtigt se, at Danmark er ret ”ekstreme”, når det kommer til vores flade magtdistance og vores stærke individualitet. Vi er gode til at træffe beslutninger, uden at skulle spørge en masse andre inden.

Denne ”ekstremitet” gør også, at når vi kigger ud i verden på andre kulturer, vil vi næsten altid føle, at de er for ”snobbede” (går alt for meget op i magtdistance) og langsomme (det tager ”lang” tid at træffe en beslutning, fordi den skal igennem mange lag). Men store dele af resten af verden kigger tilbage på os danskere og tænker, at vi er respektløse (tager for let på forholdet med chefen) og alt for dristige (vi træffer ”for hurtige” beslutninger).

Der er ikke nogen ”rigtig” måde en kultur bør være på. De forskellige ekstremer har forskellige fordele og ulemper. Det er bare vigtigt, at man VED, hvad forskellene er og at man forsøger at sætte sig i de andres sted, når man har at gøre med andre kulturer.

Vi kan hjælpe din virksomhed

Hvis I er ved eller har ansat medarbejdere med en anden kultur end den danske og har spørgsmål til kulturelle forskelle eller hvordan man bedst kan tackle en international ledelsessituation, så kontakt os endelig. Vi kan hjælpe jer.

Back To Top
Søg
X
X