skip to Main Content

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Kalundborgegnens Erhvervsråd indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Dato: tirsdag den 13. marts 2018 kl. 17.00

Sted: Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds Vedby

Indvarslingen af generalforsamling, jævnfør vedtægternes § 4, sker ved udsendelse af mail til samtlige medlemmer og ved advisering via Erhvervsrådets hjemmeside og nyhedsbrev.

Meddelelse om den endelig dagsorden sker ved udsendelse af mail senest syv dage før generalforsamlingen, samt på Erhvervsrådets hjemmeside, hvilket er tirsdag den 6. marts 2018.

Aftenens program forventes at få følgende forløb:

Kl. 17.00 Velkomst ved bestyrelsesformand Niels Jørgensen

Kl. 17.05 Generalforsamling. Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017
  4. Forelæggelse af endeligt budget for 2018
  5. Forelæggelse af foreløbigt budget for 2019
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer, samt oplysning om et medlem valgt af arbejdsgiverorganisationer som er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening
  8. Valg af tre suppleanter
  9. Valg af revisor og revisor suppleant
  10. Eventuelt

Forslag til dagsorden på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, hvilket er tirsdag den 27. februar 2018 på adressen:

Kalundborgegnens Erhvervsråd
Att.: Formand Niels Jørgensen
Bredgade 44,1
4400 Kalundborg

Kl. 18.30 Gæstetaler: Las Olsen, Cheføkonom i Danske Bank. Las Olsen giver en temperaturmåling over den dansk – europæiske økonomi.

Kl. 19.30 Spisning

Af hensyn til planlægningen, vil Kalundborgegnens Erhvervsråd meget gerne have tilmelding fra alle som deltager i generalforsamlingen, men det er ikke et formelt krav.
Deltagelse på generalforsamlingen kræver under alle omstændigheder tre måneders medlemskab.

Stemmeret har kun medlemmer, der har mindst tre måneders medlemskab og som ikke er i restance med medlemskontingentet, dvs. at indbetalingen er registreret i Erhvervsrådets bogholderi senest fredag den 9. marts 2018.

Såfremt man ønsker at deltage i spisningen, skal vi have tilmelding senest den 9. marts 2018, på mail info@kalundborgerhverv.dk eller telefon 59 55 00 55.

Af praktiske årsager bør man – af hensyn til registreringen og udlevering af stemmemateriale – derfor komme i god tid, så programmet kan starte så præcist som muligt.

 

Back To Top
Søg
X
X