skip to Main Content

Informationsmøde om uddeling af LAG-midler 2023

Kom til infomøde i Kalundborg 6. marts om LAG-ordningen. 4 mio. kr. skal uddeles i år.

Den nye lokale aktionsgruppe i Nordvestsjælland varmer op til årets uddeling af 4 mio. støtte-kroner ved bl.a. at holde et infomøde mandag 6. marts kl. 19.00 i kantinen på Kalundborg Rådhus for interesserede foreninger, virksomheder og borgere i Kalundborg Kommune. Tilmelding foregår via LAG’s hjemmeside lag-nvs.dk senest 3. marts.

En unik ordning, der både kan støtte virksomheder og foreninger med innovative idéer.

Pengene kommer fra EU via Plan- og Landdistriktsstyrelsen, men beslutningerne om, hvilke projekter der skal støttes, bliver taget af lokale folk. Det gør LAG-ordningen unik, da lokalkendskabet sikrer ’fingeren på pulsen’ i forhold til udfordringer og potentialer i de forskellige lokalsamfund. Som en af få fonde kan LAG også støtte innovative erhvervsprojekter, hvor de fleste andre kun støtter de almennyttige, forenings- og borgerdrevne projekter. Så virksomheder, foreninger og borgere med ønske om udvikling er meget velkomne.

Det kan man få uddybet, hvis man på lag-nvs.dk tilmelder sig det informationsmøde om LAG-ordningen, der afholdes mandag 6. marts kl. 19.00-20.30 i kantinen på Kalundborg Rådhus. Frist for tilmelding er torsdag 2. marts. Mødet arrangeres i samarbejde med Kalundborg Kommune og Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Har du et projekt eller en projektidé, der understøtter LAG’s udviklingsstrategi? Mød op og bliv klogere!

Den lokale LAG-bestyrelse har analyseret udfordringer, potentialer og udviklingsbehov i vores område. Fokus er rettet på fem indsatsområder, der nu er godkendt af Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Så når bestyrelsen i år skal uddele over 4 mio. kr. i LAG-støtte, skal de støttede projekter tale ind i ét eller flere af disse mål:
• Iværksætteri og innovation
• Oplevelsesøkonomi
• Bæredygtige landsbyer
• Bosætning og fastholdelse af børne- og ungefamilier
• Natur-kultur

Alle over 15 år, der bor eller arbejder fast i vores område, kan blive medlem af LAG.

LAG Nordvestsjælland er en forening. Alle over 15 år, der bor eller arbejder i de fire kommuner Odsherred, Holbæk, Kalundborg og Sorø, kan blive medlem. ’Sidste år havde LAG-foreningen over 300 medlemmer. Jeg håber, at vi bliver endnu flere i de kommende år. Det kræver, at man melder sig ind på vores hjemmeside. Medlemskabet er gratis, og som medlem får man nyttige informationer om landdistriktsudvikling, projekter og andre puljer, der kan understøtte lokal udvikling.’, udtaler forperson Flemming E. Larsen.

Yderligere information

Yderligere oplysning om LAG Nordvestsjælland kan fås hos:
Forperson Flemming Engtoft Larsen, mail: flemmingengtoft@gmail.com eller på telefon 51 31 64 56.

Fakta om LAG

LAG Nordvestsjælland er en forening, der på flere planer arbejder på at skabe liv og vækst i landdistrikterne i Nordvestsjælland. Man uddeler efter ansøgning projektstøtte til både erhvervs- og almennyttige formål. I alt er der hvert år lidt over 4 mio. kr. fra Plan- og Landdistriktspuljen til uddeling.

Back To Top
Søg