Ingeniørstuderende i praktik

De første ingeniørstuderende fra Absalon i Kalundborg har været i praktik i foråret 2020.

Ligesom for alle andre medarbejdere, var ingeniørpraktikanternes forår præget af corona og deraf følgende hjemmearbejde. Alligevel fik alle ingeniørpraktikanterne et godt og solidt udbytte af deres 20 ugers praktikophold.

Det er ikke kun de store virksomheder, der er interessante for de studerende

– Mange af de studerende var i praktik hos Kalundborgs store industrivirksomheder, og også flere mindre virksomheder havde meldt sig på banen som praktikværter, fortæller Anne Louise Vaarby fra Absalon og fortsætter:

– Virksomheden skal have en uddannet ingeniør ansat, der kan fungere som vejleder for den studerende der er i praktik. Opgaverne som den studerende arbejder med i praktikperioden kan være beregninger, kvalitetskontrol, procesoptimeringer og fremstilling af diagrammer til proces anlæg.

Fra februar 2021 kommer næste kuld ingeniørstuderende i praktik, og vi er på Absalon i fuld gang med planlægningen til forårets praktikperiode, herunder afholdelse af en virtuel praktik matchmaking event i samarbejde med Knowledge Hub Zealand, Novo Nordisk og Copenhagen Capacity.

Du kan læse mere om eventet her

Back To Top
Søg