skip to Main Content

Investeringsmuligheder gennem Grøn Cirkulær Omstilling

Projektet Grøn Cirkulær Omstilling skal hjælpe 450 virksomheder med en grøn og bæredygtig udvikling

Projektet er et nationalt projekt, hvis formål er at implementere grønne og cirkulære forretningsmodeller i danske små og mellemstore virksomheder (under 250 ansatte). En virksomhed kan modtage op til 90.000 kroner.

Målet er at hjælpe over 450 virksomheder med at udvikle deres forretning i en mere bæredygtig og cirkulær retning. Det kan enten foregå gennem individuel rådgivning, kollektive forløb eller korte intensive forløb. Læs mere om de forskellige forløb her.

Cirkulær omstilling og cirkulær økonomi

Virksomheden omstiller sig fra lineær til cirkulær forretning ved fx at designe, producere eller sælge produkter som:

  • Holder længere
  • Er lette at reparere
  • Kan skilles ad, så materialer kan genanvendes
  • Lejes ud i stedet for at blive solgt
  • Består af organiske/fornybare materialer

Cirkulær omstilling giver nye muligheder for vækst og jobskabelse, er med til at reducere klimapåvirkningerne og gør det muligt at spare på både ressourcer og omkostninger.

Tankegangen bag cirkulær økonomi er, at materialer skal genbruges i et lukket kredsløb med vedvarende energikilder og uden miljøskadelige stoffer eller spild.

Ansøgning

Der er ikke en decideret ansøgningsfrist og ansøgningerne bliver vurderet løbende efter den 1. i en måned. Der er nogle kriterier, der skal være opfyldt for at kunne få sin ansøgning behandlet, læs mere om kriterierne her

Du kan søge inden for to kategorier:
Byggeri
Turisme

Se annonce fra GCO her

Back To Top
Søg
X
X