IT-virksomheden hjælper mennesker med at få et bedre liv – og med at få computeren til at fungere.

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Du kan møde virksomheden ude på de sjællandske landeveje, på en lang række skoler både i Kalundborg Kommune og i andre kommuner, på en webshop og formentlig om ikke så længe i en fysisk butik i det centrale Kalundborg.

Det drejer sig om it-virksomheden IT-Bilen, der servicerer virksomheder, private, institutioner og skoler, og IT-Bilen er samtidig en it-skole.

Lige fra starten i 2017 har IT-Bilen også kørt hjem til private og hjulpet, hvis der er bøvl med computeren. Det er især mange ældre glade for, så de er fri for at transportere grejet til et værksted.

I dag har virksomheden, der er privatejet, 20 medarbejdere, og bortset fra en enkelt er de alle i fleksjob. De har nemlig allesammen noget at kæmpe med og kan ikke klare et fuldtidsjob. Det gør, at de har en helt særlig forståelse for mennesker, der så at sige er på kanten af arbejdsmarkedet.

Stifteren af IT-Bilen, Henrik Linde, 48 år, udtrykker det sådan, at det, ”der driver os i hverdagen er ikke at trække et millionoverskud ud ved årsskiftet. Det er, at vi kan se, at vi kan hjælpe unge mennesker og give dem en it-uddannelse”.

Medarbejderne ser eksempler på, at der er mennesker oppe i 30 års alderen, der har siddet i årevis på deres værelse, spist ostepops og spillet computer og været i det ene håbløse jobforløb efter det andet, afløst af hyppige indlæggelser i psykiatrien efter endnu et nederlag.

– Men når de så kommer til os, og vi tror på dem og giver dem mulighed for at udvikle sig, og de får opgaver, der giver mening, så oplever de stoltheden ved at udføre et stykke arbejde. Det gamle liv er forsvundet, og de tager ejerskab i eget liv. Vi giver dem noget at stå op til, siger Henrik Linde. Han er selv uddannet indenfor it, og han har også en uddannelse som kommunikationsterapeut bag sig.

En drøm gik i opfyldelse

Liggende i en hospitalseng under et langt sygdomsforløb, drømte Henrik om at skabe en virksomhed, der kunne noget særligt, hvis han nogensinde kom på ret køl igen. Det gjorde han, og han realiserede i 2017 drømmen om en virksomhed, der ikke kun arbejder på at generere overskud, men som løfter mennesker, der har noget at kæmpe med.

IT-Bilen er en socialøkonomisk virksomhed og dermed en virksomhed med et højere formål end at tjene penge.
En socialøkonomisk virksomhed skal være konkurrencedygtig på lige fod med andre virksomheder men skal have et særligt socialt og samfundsgavnligt formål.

Virksomhedens overskud udloddes ikke til en ejerkreds, men bruges på geninvesteringer i firmaet eller til at støtte gode formål. Hvert år giver IT-Bilen tv-apparater til for eksempel et plejehjem, arbejdstimer til skoler, der er under pres, eller bærbare computere til skoleelever.

En socialøkonomisk virksomhed arbejder for at skabe værdi for fællesskabet og samfundet frem for at skabe værdi for enkeltpersoner. Den arbejder på at forbedre forholdene og livskvaliteten for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Henrik Linde (tv) og to medarbejdere

Henrik Linde (tv) og to medarbejdere

Mission

– Vi arbejder for en sag, der gavner samfundet, siger Henrik, og han ser sådan på det, at en socialøkonomisk virksomhed ikke bare er en virksomhed – det er en mission. For IT-Bilen er missionen at skabe plads til mennesker, der har svært ved at finde fodfæste på det ordinære arbejdsmarked.

Henrik Linde synes, at den model som er skabt i IT-Bilen i den grad giver mening, at den burde bredes ud over hele landet, så flere fik mulighed for uddannelse og arbejde og dermed for en bedre livskvalitet.

Det giver også besparelser for samfundet, for hver gang der ansættes en medarbejder i fleksjob. sparer kommunen over 100.000 kr. om året – og et bedre liv reducerer ofte behovet for behandlinger af diverse lidelser.

Behov for it-kompetencer

Ingse Rasmussen, afdelingsleder på CSU Kalundborg, var sammen med Henrik Linde medlem af en socioøkonomisk gruppe, og hun var med til at motivere Henrik til at starte IT-Bilen som en socialøkonomisk virksomhed.

Gennem sit arbejde var hun opmærksom på unges behov for it-kompetencer, og for eksempel unge med autisme, som er talrigt repræsenteret på CSU, er stærke inden for det område.

Ingse Rasmussen betegner sig selv som talentspejder, både når det gælder elever og medarbejdere, for det er hendes faste overbevisning, at alle har særlige talenter, når de bare får lov til at udfolde sig.

Det har hun set mange eksempler på i samarbejdet med IT-Bilen, hvor hun gennem CSU har købt definerede forløb for STU-elever. På virksomheden oplever hun samme passion for at få de unge ud at fungere, som også hersker på CSU. Der er de samme grundlæggende værdier begge steder.

IT-bilen har udover sine egne faste medarbejdere praktikanter fra jobcentrene i Kalundborg, Holbæk og Sorø Kommuner, samt STU-elever (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) fra CSU i Kalundborg Kommune. Virksomheden har også EGU-elever (Erhvervsgrunduddannelse) og it-support elever.

Virksomheden modtager klasser fra folkeskolerne og giver eleverne en introduktion til den informations-teknologiske verden.
IT-Bilen kører over hele Sjælland med service til skolernes elever og lærere.

Medarbejdere med robot

Møde med robotter

På to af skolerne i Kalundborg Kommune, Svebølle Skole og Nyrupskolen, er der technology labs, hvor eleverne kan arbejde med interaktive robotter, programmering, og de kan lære at styre droner. De stifter også bekendtskab med 3d tegning og 3d print.

Under arbejdet med en robot kan spørgsmålet for eksempel være, når en robotarm henter et objekt, om det er smartest, at den går op, hen og ned, eller der måske er en anden kurve, der kan gøre processen hurtigere.

Det er faktisk samme programmeringsform, man bruger i procesindustrien, og da det er en kendsgerning, at der er brug for mennesker, der arbejder i procesindustrien, er det måske meget fornuftigt, at elever allerede tidligt stifter bekendtskab med den programmeringsform, der anvendes i industrien.

Elever producerer film

En helt særlig afdeling på IT-Bilens base på Nyrupskolen er filmstudiet udstyret med et imponerende udvalg af teknisk avanceret udstyr, 50 pct. betalt af skolen og 50 pct. af virksomheden.

– Vi vil gerne give eleverne mulighed for at arbejde med det her, siger Henrik Linde og kigger med stolthed på studiets mange finesser – og den mulighed benytter de.

En gruppe elever fra Kathøjskolen har for eksempel produceret en film om et bankrøveri. Slutscenen viser bankrøverne, der vinker farvel til et veloverstået kup siddende i eget fly, der letter fra Kastrup Lufthavn. Alt er optaget i studiet, hvor brugen af greenscreen gør det muligt at opretholde illusionen af at være på stedet.

Forløbet begynder hjemme i klassen, hvor elever og lærer taler om film. Derefter kan de komme i filmstudiet og med kyndig vejledning selv give sig i kast med produktionen.

Der er også udstyr til at optage podcast, og der er tasker med grej til at tage ud og lave optagelser og interviews uden for huset.

Travlhed og tryghed

Virksomheden råder over to store varevogne, og medarbejderne kører også ud til opgaverne i egne biler.

På Nyrupskolen, Svebølle Skole og på Søbæk er der faste åbningstider to gange om ugen, og her kan folk udefra komme og få hjælp og service, både private og virksomheder.

Her er der en serviceskranke bemandet med en eller to medarbejdere, og der er en fast struktur for, hvordan kunderne skal betjenes høfligt og imødekommende. Det er en fordel for de ansatte eller elever, der måske føler sig usikre, for strukturen giver tryghed.
Kunderne kan se et bredt udvalg af de varer, som IT-Bilen forhandler, og virksomheden har også en webshop.

Plads til øv-dage

Der er travlhed i IT-Bilen, men der er også tid til at tage hensyn, hvis en medarbejder eller elev har en dårlig dag.

– Her er et godt arbejdsklima, fortæller en af medarbejderne, Alexander Holstein. Han lider af multipel sklerose, en sygdom i nervesystemet og kan klare 15 timers arbejde om ugen. Han synes, det er en fordel, at alle har en form for bagage, for så er der forståelse for, hvis man selv engang imellem har en øv-dag.

Indtryk fra IT-Bilens hverdag
Back To Top
Søg