Det kan betale sig at være medlem af en A-kasse

Der bliver i stigende grad sat fokus på iværksætteri i Danmark, og flere danskere vælger at prøve lykken af som iværksætter. Det er dog ikke alle iværksættere og selvstændige, der opnår den succes, som de håbede på, for det er faktisk meget risikofyldt at være selvstændig – og derfor kan et medlemskab i en a-kasse være gavnlig, da den giver dig et økonomisk sikkerhedsnet.

I denne artikel hjælper vi dig derfor med at forstå dagpengereglerne samt de forskellige fordele ved en a-kasse og meget mere.

Her er fordelene ved en a-kasse

Hvilket bedre sted at starte end netop fordelene ved et a-kassemedlemskab; der findes nemlig en del fordele, som faktisk ikke kun handler om din privatøkonomi – men om dine kompetencer og dit netværk.

Økonomisk hjælpA-kasse

Hos en a-kasse forekommer den økonomiske hjælp i form af muligheden for at modtage dagpenge. Du kan faktisk modtage helt op til 90% af din tidligere indkomst i dagpenge. Dette lyder selvfølgelig meget attraktivt, særligt hvis du havde en høj indkomst, men der er dog et loft på, hvor stort et dagpengebeløb du kan modtage som fuldtidsforsikret og deltidsforsikret. Dagpengeloftet for en fuldtidsforsikret er 18.866 kroner, mens det for en deltidsforsikret er på 12.577 kroner. Måden, hvorpå dit dagpengebeløb bliver udregnet, er gennem de seneste 24 måneder, hvor der tages udgangspunkt i de 12 måneder, som du fik højest indkomst i.

Faktisk kan du også modtage supplerende dagpenge, hvis du driver selvstændig virksomhed – hovedsageligt gennem to metoder:

  • Hvis du driver virksomhed som bibeskæftigelse, eksempelvis ved siden af dit lønmodtagerjob, inden du blev selvstændi
  • Hvis du opbygger egen virksomhed, mens du er indplaceret i dagpengeperioden.

Du skal dog huske, at tiden, du bruger på at arbejde for virksomheden, vil blive fratrukket dine dagpenge.

VIGTIGT:

Undgå også at blive selvforskyldt ledig, da du på denne måde kan miste dagpengeretten. Du kan eksempelvis blive selvforskyldt ledig, hvis du selv er grunden til din fratrædelse, opsiger arbejdet uden gyldig grund, eller hvis du afviser tilbudt arbejde uden gyldig grund.

Yderligere fordele ved en a-kasse

Med de økonomiske fordele på plads, kan vi nu vende blikket mod de fordele, der kan forbedre dine kompetencer, dit netværk og mere.

Gennem et medlemskab hos en a-kasse får du nemlig muligheden for altid at forbedre dig fagligt ved hjælp af forskellige kurser og tilbud om efteruddannelse. På den måde er du altid parat til at imødekomme efterspørgslen på et konkurrencepræget arbejdsmarked.

I de fleste a-kasser bliver du ofte tilbudt forskellige former for sparring og rådgivning – hvilket for eksempel kunne handle om juridiske spørgsmål. Desuden kunne rådgivningen og sparringen også være i forbindelse med din jobsøgning, herunder jobsøgningsstrategier, dit CV og LinkedIn som et socialt værktøj eller din egen virksomhed angående ledelse, økonomi og medarbejdere.

Ikke nok med muligheden for at forbedre dig selv fagligt og få sparring og rådgivning vedrørende forskellige elementer kan du også deltage i forskellige møder, hvor du kan udvide dit netværk ved at møde interessante personer, der kan hjælpe dig og din virksomhed til nye højder. Hvis du gerne vil have et overblik over de forskellige a-kasser, og hvilke fordele de tilbyder, kan du se dette på https://www.samlino.dk/a-kasser.

Opfyld disse dagpengekrav

Ønsker du at nyde godt af a-kassens økonomiske og faglige fordele? Så er der nogle regler og krav, du skal opfylde udover blot at melde dig ind i a-kassen.

Før du kan komme i gang med at optjene dagpenge, skal du have været medlem i en a-kasse i mindst et år og være registreret som jobsøgende i enten et jobcenter eller på Jobnet. I forlængelse skal du også gennemgå forskellige jobforslag minimum hver 7. dag og være parat til at tage imod jobtilbud og begynde med en dags varsel. Yderligere trådte der for nyligt et opholdskrav i kraft, hvilket betyder, at du minimum skal have opholdt dig 7 år ud af de seneste 12 år i Danmark, Grønland, Færøerne eller eventuelle andre EU/EØS-lande inklusiv Schweiz.

Udover ovenstående er der også nogle indkomstkrav for både fuldtidsforsikret og deltidsforsikret. For en fuldtidsforsikret er det et krav, at du minimum skal have haft en indtægt på 233.376 kroner gennem de seneste 3 år, mens det for en deltidsforsikret er 155.580 kroner over samme periode. Endvidere må du dog kun medregne 19.448 kroner som fuldtidsforsikret og 12.965 kroner som deltidsforsikret månedligt.

Opfylder du ikke disse krav, har du stadig mulighed for at få ret til dagpenge. Du kan på baggrund af din selvstændige virksomhed alene optjene dagpenge, hvis virksomheden har haft et overskud på 233.376 kroner over de seneste 5 år. På den måde har du som selvstændig altså 2 år mere end fuld- og deltidsforsikret til at nå beløbet på de 233.376 kroner.

Favorable ændringer for selvstændige

Vi runder artiklen af med at se på en større lovændring, som trådte i kraft i efteråret 2018. Denne lovændring skabte nogle gunstige forhold for dig som selvstændig.

Du har for eksempel nu mulighed for at modtage dagpenge, mens du er selvstændig. Der er dog et krav, som lyder, at der skal gå mindst 6 måneder, siden du drejede nøglen om på din forrige virksomhed. Det betyder, at du også har flere chancer til at afprøve nye idéer og forbedre andre, som ikke gik efter planen.

Det er nu også din aktivitet frem for din status, som det tidligere var, der bestemmer, hvorvidt du betegnes som værende selvstændig eller lønmodtager. Dertil er hoved- og bibeskæftigelse også blevet gjort objektive, og derfor bygger disse ikke længere på subjektive sagsbehandlere, men derimod på objektive bestemmelser.

Vi var tidligere omkring optjening af dagpenge, som efter lovændringen optjenes både via din A- og B-indkomst samtidig med muligt overskud fra din egen virksomhed. Dette er i øvrigt også gældende for dagpengesatsen.

Vi håber, at du har fået et bedre indblik i a-kasseverdenen, og at du via et medlemskab kan skabe større tryghed og dermed få succes som iværksætter!

Back To Top
Søg