skip to Main Content

Ohøj til fremtiden

Levende havne trækker folk til

Kalundborg satser meget på sine havne. – Godt, siger Michael Høy, manden som står til rors for at holde den kurs. I Kalundborg, på Røsnæs, Sejerø, Nekselø og i Havnsø.

Af Claus Sørensen

Havne er en vigtig nøgle til fremtiden. Fordi havne har tiltrækningskraft. Fordi havne har noget, der har appel til alle. Levende havne vel at mærke. Michael Høy, kommunal havnefoged, er ikke et øjeblik i tvivl. En levende havn er en spændende havn. Han står han i spidsen for de kommunale havne i Kalundborg kommune. Med solid base på havnen i Havnsø. Den vision, han selv har – at satse endnu mere på havnene som en vigtig brik for at gøre Kalundborg kommune attraktiv – har medvind.

Glad rorgænger

Kursen er sat for at skabe endnu bedre havnemiljøer. For beboere, for turister, for erhvervsdrivende. Michael Høy er derfor glad for at stå til rors og holde kursen både i magsvejr og i blæst.

– Det er godt, at så meget kan lade sig gøre. Viljen er i hvert fald til stede. Den politiske bevidsthed om at skabe attraktive rammer er høj. Bevidstheden om, at fritidslivet spiller en stor rolle.

Flere skal flytte til

– Vi har meget arbejde til folk her på egnen, men mangler kvalificeret arbejdskraft i en række sammenhænge. Vi skal derfor satse for at trække flere tilflyttere til. Satse ved at gøre byen og egnen mere aktiv og spændende. Ved at give folk flere rekreative muligheder. Havneparken i Kalundborg er et af elementerne. Steder, hvor der er liv, hvor der er muligheder. Det gælder altid. I havnene, ja, og mange andre steder også. Der skal være liv, for at man vil være der. Naturen favner bredt, storslået og smukt. En fin ramme for det liv, der skal leves – for de muligheder, der er og som skabes.

– Læg så dertil de gode boligpriser i forhold til ikke mindst København. Også et element, der kan være med til at trække folk til; både akademikere og folk med en middelindkomst.

En del af ‘pakken’

Michael Høy: – Havnene er vigtige brikker.
Foto: Claus Sørensen

– De omgivelser, der er – og som skal overbevise folk udefra om, at Kalundborg er det rigtige sted for dem – er lige så afgørende. Derfor er det så vigtigt med et attraktivt fritidsliv, for det er i høj grad en del af ‘pakken’, når folk bestemmer sig for at flytte til et nyt sted, fastslår Michael Høy. Svaret er fuldstændig det samme, når vi spørger ind til, hvordan man sikrer sig, at unge fra Kalundborg bliver i kommunen efter endt uddannelse. Michael Høy peger de store virksomheder på Kalundborg-egnen som gode og aktive medspillere i udviklingen og i at bidrage til indsatsen for at gøre by og egn attraktiv og få flere tilflyttere. De store er drivkraft for mange tiltag. I kølvandet på dem følger mange mindre virksomheder.

Det vigtige vejnet

Vejnettet – infrastrukturen – er også af stor betydning. For Michael Høy er det ikke længere et ‘hvis’, men ‘når motorvejen kommer’. Den overordnede forbindelse til og fra. Men også de mindre veje – forbindelsen mellem byerne lokalt – spiller en stor rolle. Fordi det er så vigtigt at by og land fungerer godt sammen. Og det går med havnefogedens ord jo meget godt,

– Her fra Havnsø foretrækker mange den smukke vej hen over Lyngen, når vi skal til og fra Kalundborg, der jo er vores ‘hovedstad’. Det er meget okay.

Den svære øvelse

I Kalundborg by, hvor Havneparken lige nu tager form, gøres meget for at skabe sammenhæng.

– Den svære øvelse er at skabe forbindelse mellem by og havn. Forbindelsen ned til vandet. Ikke let, men vigtigt og heldigvis ladsiggørligt. For eksempel med Skibbrogade som den naturlige passage, der skal satses på. Her er jo også udsigt til, at vi en dag får en egentligt skibbro. Nærmest i forlængelse af, hvor gaden fører ud i havneområdet. Det skal nok lykkes.

Samspillet

Michael Høy er kendt som en ildsjæl i Havnsø, hvor han gennem årene har igangsat mange aktiviteter og været tovholder i en række sammenhænge. Han fremhæver samspillet mellem politikere erhvervsliv, foreningsliv, frivillige med flere som den helt klare forudsætning for, at ting lykkes.

– Her på havnen i Havnsø afprøver vi, om popup-butikker kan være med til at gøre havnen mere spændende. Vi har det gamle skibsværft som museumsværft og omdrejningspunkt for musik, kunstudstillinger og andre tiltag. Vi har et lokalråd som godt forbindelsesled til beslutningstagerne. Lige nu arbejder rådet med tanker om en badebro og en sauna. Havnsø har et par fiskere, et par sejlklubber og kajakklub, og i det hele taget et righoldigt foreningsliv. Der holdes i maj ‘Havnens Dag’ og der bydes på et ‘Vild med Vand’-projekt. Byen har en fiskeriforening, huser bl.a. Kræmmermarkeder, tivoli, musik i Havnsø, og lever op til visionen om havnen som stedet, hvor tingene foregår, og hvor der er et miljø, der drager.

– Vi satser også på, at både Havnsø, Nekselø, Sejerø, og Røsnæs havne er attraktive steder for sejlerfolket.

– Det er godt, at så meget kan lade sig gøre, siger Michael Høy. – Her fotograferet på havnen i Havnsø.
Foto: Claus Sørensen

Ting tager tid

Nogle gange tager projekterne noget længere tid end planlagt. Fordi en del af dem er komplicerede. Fordi der ofte skal borgerinddragelse til.

– Sådan er det. Det er helt naturligt i et demokrati, siger Michael Høy.

Han synes, der er godt skub i udviklingen. – Når nogle erhverv falder fra, kommer der nye til. Vi skal som kommune ikke skabe erhvervene, men sikre, at rammerne for, at de er her, er gode.

Og apropos rammerne: – Meget af det, vi gør og det, vi gerne vil, kan kun løftes med hjælp udefra. Vi skal derfor være gode til at søge fonde, når vi gerne vil føre vores visioner ud i livet – på Røsnæs, på Sejerø, i Havneparken og så videre.

Et pust udefra

Med de mange tiltag stimuleres interessen for området – også hjulpet af sommerhusfolket.

– Folk i sommerhusene kommer med et pust udefra. På den måde stagnerer vi ikke. Vi lytter til dem, får øjnene op for deres behov. En god proces – også fordi vi er holdt lidt op med at sige ‘køwenhavnere’ om dem. Vi er åbne over for vores omverden.

Fakta

Michael Høy er havnefoged i Kalundborg Kommune. Han har ansvaret for de kommunale havne i Havnsø, på Sejerø og Nekselø, for Nyby Havn på Røsnæs og for Kalundborgs bynære vesthavn. Havnefogeden har sit hovedkvarter på Havnepladsen i Havnsø.  Meget af hans tid går med bygge- og anlægssager. Lige nu er det især på Vesthavnen i Kalundborg og på havnen i Havnsø – og fra midt i marts også på Sejerø – der er travlt med større projekter.

Michael Høy, 62 år, stammer fra Amager. Han har boet i Havnsø siden 1987. Han er smedeuddannet og har en søfartsuddannelse og har blandt andet sejlet med skoleskibet ‘Danmark’. Han drev i en årrække smedeforretning i Havnsø og har udført mange arbejder i tilknytning til søfart, bl.a. byggeri af beddinger og smedeopgaver i forbindelse med byggeriet af Sejerøfærgen leje i Havnsø.

Siden år 2000 har han været havnefoged.

Back To Top
Søg