skip to Main Content

Uddannelsesmesse skal hjælpe unge med at skabe overblik over uddannelses- og jobmuligheder i lokalområdet.

UU Kalundborg Kommune og Kalundborgegnens Erhvervsråd samarbejder om at give unge en messe, hvor de får overblik over uddannelses- og jobmuligheder i Nordvestsjælland.

Messen foregår i Kalundborghallerne den 16. november fra 9.00 – 17.00 og med det nye set-up, forventer vi, at der bliver fuld gang i hal 2 med unge mennesker fra 8. og 10. klasserne i Kalundborg kommune samt FGU-elever.

Vi har derfor brug for, at så mange fag som muligt, bliver repræsenteret på messen ved dygtige lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Vi ved godt, at der er travlt i alle virksomheder, så vi lægger op til, at man kan dele sin stand med en anden virksomhed fx i samme branche.

Det er ikke et krav, at virksomheden kan love en læreplads til en elev, det er vigtigere, at faget bliver præsenteret. På den måde håber vi, at vi i fællesskab kan vise det spændende arbejdsliv, man som ung kan uddanne sig til i Kalundborg og omegn.

Udbyg virksomhedens netværk

Messedagen er samtidig en mulighed for at få talt med andre lokale virksomheder, ungdomsuddannelser, brancheforeninger samt videregående uddannelser og få udbygget jeres professionelle netværk, så I står endnu stærkere rustet til fremtiden.

Kalundborg Uddannelsesmesse skal give unge en oplevelse af, at der er mange muligheder for et spændende arbejdsliv, når de vælger uddannelse og job lokalt. For at rykke ved de unges forestillinger og muligvis også fordomme om, hvordan arbejdet i lokale virksomheder er, og de forskellige uddannelsers funktioner, ønsker vi at støtte op om, at der bliver mulighed for at afprøve sine færdigheder hos jeres messestand.

Vi hjælper gerne med at udvikle ideer til messestanden og understøtte en god lærerig oplevelse for alle deltagere.

Hvem er gæster på Kalundborg Uddannelsesmesse?

Det er obligatorisk for alle 8. klasses elever i kommunens folkeskoler at deltage i messen mellem 9.00 – 14.00. Her kommer ca. 5-600 elever. De får udleveret et messepas, som tvinger dem til at besøge 5-6 stande i løbet af den tid, de er på messen. Det betyder, at det er vigtigt, at der er en aktivitet på standen af max 10 minutters varighed, som relaterer til jobfunktioner i virksomheden.

Kl. 14.00 – 17.00 åbner dørene for alle og vi håber, at 9. klasses elever og unge på ungdomsuddannelserne vil kigge forbi samt forældre, der ønsker mere viden om uddannelses- og jobmuligheder i lokalområdet.

Uddannelsesmuligheder

Allerede nu er der mange lokale uddannelsesinstitutioner, som udbyder ungdomsuddannelser tilmeldt messen samt enkelte fra andre steder i landet. For de unge, som er i gang med ungdomsuddannelse, bliver der mulighed for at tale med repræsentanter fra SDU, Professionshøjskolen Absalon, Maskinmesterskolen og DTU. Vi har derudover inviteret Arkitektskolen og Zealand.

Markedsføring af Kalundborg Uddannelsesmesse

Overordnet forventer vi mange besøgende, og der vil blive gjort en betragtelig reklameindsats for at sikre så mange relevante gæster som muligt. Derfor forventer vi, at der bliver rig mulighed for at møde næste generation af dygtige medarbejdere til din virksomhed. Vi vil gøre opmærksom på messen via lokale medier og skolernes egne platforme.

Deltagelse

Deltagelse i messen er gratis og der vil være strøm og borde / stole (efter bestilling) på standen. Standvægge skal I selv have med. Erhvervsrådet sørger for forplejning i løbet af dagen.

Vi håber meget, at du vil være med til at udbrede kendskabet til uddannelses- og jobmuligheder i Kalundborg kommune.

Tilmeld din virksomhed her

Corona restriktioner

Som retningslinjerne ser ud i øjeblikket, forventer vi at kunne afholde messen, men vi tager forbehold for udviklingen af COVID-19 og forholder os til de restriktioner, der måtte være
gældende på dagen. Arrangementet vil selvfølgelig blive afholdt efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

For yderligere information om Kalundborg Uddannelsesmesse

Kontakt Rikke Dybkjær Meltz på telefon 59 55 00 55 eller på mail rdm@kalundborgerhverv.dk

Back To Top
Søg