UU Kalundborg og Kalundborgegnens Erhvervsråd inviterer til Kalundborg Uddannelsesmesse den 15. november kl. 8.30 – 16.00.

Uddannelsesmessen afholdes i Kalundborghallerne, J. Hagemann-Petersens Vej 11, 4400 Kalundborg.

Tilmeld dig Uddannelsesmesse

Målet med uddannelsesmessen

Målet med messen er, at elever, der ikke er startet på en ungdomsuddannelse, skal få viden, inspiration og kendskab til de uddannelses- og jobmuligheder, der findes lokalt på Kalundborgegnen. Messen afvikles som del af en helhedsorienteret indsats for, at alle unge kommer videre i uddannelse og job efter endt skolegang, så vi på den måde sikrer faglært arbejdskraft i fremtiden. Som virksomhed får du mulighed for at vise og tiltrække unge til netop din virksomhed.

Konceptet

Konceptet for eleverne er, at de bliver sendt rundt til fem stande i grupper efter et ”messepas”, som er udarbejdet til dem på forhånd. På denne måde besøger alle elever flere forskellige typer stande og får erfaringer med opgaver på standene, som vi forventer vil give et stærkere grundlag for mere dialog og nysgerrighed på nye fag og uddannelsesveje.

Uddannelsesmessens målgruppe

Målgruppen er skoleelever i 8. kl., 9. kl., 10. kl. og FGU, og elever på de lokale ungdomsuddannelser fra STX, HHX, HTX og EUD/EUX-elever på GF1, unge ledige og forældre.

Det er obligatorisk for alle 8. klasses elever i Kalundborg Kommunes folkeskoler at deltage i skoletiden.

Programmet i grove træk

Programmet ligger i tidsrummet 8.30 – 16.00 og ser i grove punkter således ud:
Kl. 08.30 Elever ankommer til messeområdet
Kl. 08.30 En kort velkomst inden eleverne sendes rundt i messeområdet i grupper á fem personer, hvor de skal have udfyldt deres messepas
Kl. 11.30 Nye elever ankommer til messeområdet
Kl. 11.30 En kort velkomst inden eleverne sendes rundt i messeområdet i grupper á fem personer, hvor de skal have udfyldt deres messepas
Kl. 14.00 Messen åbner for alle øvrige inviterede og interesserede, dvs. elever på ungdomsuddannelser, forældre, unge ledige mv.
Kl. 16.00 Messen lukker og vi siger tak for i dag.

Det endelige detaljerede program udarbejdes, når vi kender antal elever og standholdere.

Hvad du som standholder får ud af Uddannelsesmessen

Standholder på messen får mulighed for at markedsføre sin institution/virksomhed og få lejlighed til at informere og inspirere en bred skare af unge i Kalundborg kommune om de uddannelser og fag/jobtyper, som udbydes hos jer. Derudover sætter vi alle logoer på vores hjemmeside og andet materiale.

Mange unge kender ikke til det store potentiale, der er for uddannelse og efterfølgende job på Kalundborgegnen. Vi håber derfor at kunne præsentere den bredeste palet af muligheder for eleverne, inden de træffer deres første valg efter folkeskolen.

Vi forventer i den forbindelse, at de aktiviteter, der tilbydes på standene, giver eleverne levende erfaringer, som øger deres forståelse og interesse for de fag og uddannelser, som messestanden repræsenterer. Vi ved, at vi lærer og husker bedre, hvis vi har mulighed for at handle og være aktive, og derfor er det vores forventning, at standene har aktive se/smag/føl på faget/uddannelsen-aktiviteter for de unge på deres stand.

Bemærk, at aktiviteterne skal tilrettelægges til hold á fem elever. Standarealet på messen hænger sammen med, hvor mange hold standen kan håndtere ad gangen.

Her kan du læse mere om, hvad vi forventer af dig som standholder på uddannelsesmessen

Vi har brug for at vise alle fag på messen

Vi har brug for dig til at inspirere de unge til uddannelse og job – og derfor prioriterer at være med, når vi tager imod den kommende arbejdskraft på Kalundborgegnen på Kalundborg Uddannelsesmesse 2023.

Det er gratis at deltage i messen, arrangørerne stiller borde/stole/el til rådighed, der ikke bliver ikke sat vægge op på standene.

I vil modtage flere informationer om messen; det praktiske omkring inventar på standen og dagens program, når vi kommer på den anden side af sommerferien.

Hvem er bag messen

Arrangørerne, UU Kalundborg og Kalundborgegnens Erhvervsråd, samarbejder om at give eleverne bedst mulige vilkår for at komme hjem med viden og inspiration som baggrund for deres valg af uddannelse.

UU vil i perioden op til messen, tilbyde grundskolerne aktiviteter, så det der foregår som forberedelse op til, under messen og efterfølgende, øger de unges læring og nysgerrighed på egen uddannelse og job.

Tilmelding

Tilmeld din uddannelse/virksomhed til messen her.

Af hensyn til udarbejdelse af undervisningsmaterialer til skolerne imødeser vi jeres tilmelding snarest muligt og senest den 15. august.

Yderligere information om Uddannelsesmessen

Spørgsmål
For uddannelser, UU udviklingskonsulent Lise Lykke Vad livd@kalundborg.dk
For virksomheder, koordinator Rikke Dybkjær Meltz RDM@kalundborgerhverv.dk.

De bedste hilsener,
Lise og Rikke

Følgende deltager på Kalundborg Uddannelsesmesse
Virksomheder
Novo Nordisk logo
NOV logo
Uddannelser
Indtryk fra Kalundborg Uddannelsesmesse 2022
Opbygning af Uddannelsesmesse

Opbygning af stande

Aktivitet på Uddannelsesmesse

Elever samler rør

Per Malmos fortæller om, hvorfor han deltager på messen

Back To Top
Søg