skip to Main Content

Mange nye faglærte i Kalundborg kommune

Kalundborg ligger i top 3, når det handler om at få uddannet de medarbejdere, der skal fortsætte den gode udvikling i håndværkerbranchen.

I Erhvervsrådet har vi over en årrække haft et særligt fokus på at sikre tilstrækkelig faglært arbejdskraft. Vi ved, at der allerede nu er mangel på kompetente faglærte medarbejdere indenfor for flere fag og vi ved også, at vi må forvente, at det er situationen i en række år fremover.

Det kræver indsatser på flere områder; Fra grundskolen over erhvervsuddannelserne til voksen- og efteruddannelse og ikke mindst en indsats fra det lokale erhvervsliv.

Steffen Lund, direktør for EUC Nordvestsjælland, gør status over antallet af praktikpladser i Kalundborg. Det resultat kan vi godt være bekendt.

EUC Nordvestsjælland er den største udbyder af erhvervsuddannelser i Kalundborg. Her laves løbende statistik på antallet af elever, der har en praktikplads samt elever i skolepraktik. Skolepraktik er et sikkerhedsnet for de elever, der ikke finder en praktikplads med det samme. De kan så starte i skolepraktik, indtil de finder den rigtige praktikplads. Derfor er antallet af elever i skolepraktik også væsentlig i forhold til en vurdering af den nuværende praktikpladssituation.

I Kalundborg var der i 2019 30% af ungdomsårgangen, der valgte en erhvervsuddannelse – mod kun 18% på landsplan. Kalundborg kommune ligger nr. 3 på listen over kommuner i Region Sjælland, hvor flest unge vælger en erhvervsuddannelse – og det er noget at være stolt af. Men hvordan går det for de 30% i forhold til at finde en praktikplads?

Det går faktisk rigtig godt. Ifølge EUC Nordvestsjællands egne tal samt tal fra uddannelsesstatistik.dk er der en støt stigende kurve fra 2017 og til 2020. I januar 2017 var der 709 praktikpladsaftaler med elever bosiddende i Kalundborg, og i januar 2020 var der 799. Tilsvarende er tallet for elever i skolepraktik faldet fra 70 elever i juli 2017 til 44 elever i januar 2020.

Steffen Lund, direktør for EUC Nordvestsjælland, er glad for denne udvikling:

I Kalundborg går det godt i forhold til praktikpladser, og vi kan se, at udviklingen går den rigtige vej. Men vi skal have endnu flere unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse. Selvom det går godt, kan vi også se, at flere faglærte forlader arbejdsmarkedet end der kommer nye unge ind – og det er et problem på den lange bane. Men vi har et godt samarbejde med erhvervslivet i Kalundborg og med den gode udvikling, der er, så skal det hele nok gå”.

Back To Top
Søg
X
X