skip to Main Content

Musholm A/S

Virksomhedsbeskrivelse

Musholm A/S er en akvakulturvirksomhed, specialiseret i opdræt, forarbejdning og salg af ørreder og ørredrogn. Produktionen foregår på dambrug i Jylland, havbrug i Storebælt og fabrik på Reersø havn og frysehus i Korsør. Opdrættet dækker hele fiskens livscyklus i den biologiske værdikæde fra klækning af ørredæg, til opdræt af yngel og ørred smolt, som udsættes om på havbrugene og høstes om efteråret. Ca. 85% af omsætningen eksporteres til markeder i Europa, Rusland og Sydøstasien.
Reersø Havn - Strandvejen 101
Gørlev
4281
Niels Dalsgaard
17895907
58859007
21688753
ned@musholm.com
Andet / uoplyst
Akvakultur, Havbrug, Ørred, Fødevarer
Back To Top
Søg
X
X