skip to Main Content
Måger på kajen

Motorvej til Job ændrer organisering

Inge JohansenMotorvej til Job ændrer på sin organisering fra 1. september 2018 og erhvervskonsulent Inge Johansen starter som virksomhedskonsulent i Jobcentret

I sidste nyhedsbrev informerede vi om, at vores kollega Anni Juul Jensen opsagde sit job i Erhvervsrådet, da hun havde fået tilbudt et nyt job i Odsherred Erhvervsforum. Anni underviste og coachede ledige, som var jobparate.

Erhvervsrådet kunne ikke levere en anden medarbejder, som kunne påtage sig denne opgave, så derfor var det naturligt, at Jobcenteret i Kalundborg Kommune fremadrettet selv løser den opgave.

Tilfredshed med indsatsen

Jobcentret er meget tilfredse med Erhvervsrådets indsats i Motorvej til Job. Det kører rigtig fint, at det vil fortsætte. En af årsagerne til, at Motorvej til Job er blevet en succes er, at vores erhvervskonsulent, Inge Johansen, er rigtig dygtig til at have kontakt til virksomhederne og få skabt de rigtige match mellem ledige og virksomheder. Erhvervskonsulent Inge Johansen starter derfor som virksomhedskonsulent i Jobcentret pr. 1. september 2018.

Mentornetværk

Erhvervsrådet fik etableret et mentornetværk, der har fungeret som mentorer for de ledige i Motorvej til Job. Jobcentret vil meget gerne fortsætte med at facilitere mentornetværket, og håber at mentorerne fortsat vil stille deres viden, erfaring og sparring til rådighed for de ledige tilknyttet Motorvejen. Mentorerne vil blive kontaktet af jobcentret snarest.

Vi vil fra Erhvervsrådet takke Inge Johansen rigtig meget for hendes indsats, og vi ønsker Inge Johansen det bedste fremover.

Back To Top
Søg
X
X