skip to Main Content

Når en robot bliver din nærmeste kollega

I et nyt projekt, som Velliv Foreningen står bag, skal Teknologisk Institut undersøge, hvordan indtoget af robotter i danske produktionsvirksomheder påvirker medarbejdernes trivsel.

Ledelse og medarbejdere i de fleste danske fremstillingsvirksomheder har kendskab til robotter. Der er færre, der har et klart indtryk af, hvordan robotterne påvirker den måde arbejdet skal udføres på, hvilke kompetencer det kræver, eller hvor sikkert det er at samarbejde med en robot.

Færre opgaver i uhensigtmæssige stillinger

Danske ledere og medarbejdere er generelt positivt indstillet i forhold til automatisering og nye teknologier. Erfaringerne viser, at teknologierne kan medføre, at nogle job forsvinder, men også at der skabes nye job. Teknologierne har ofte positive konsekvenser for det fysiske arbejdsmiljø i fx færre tunge løft, akavede arbejdsstillinger, ensidigt gentaget arbejde og færre opgaver udført i et usundt arbejdsmiljø.

Teknologisk Institut har fået økonomisk støtte fra Velliv Fonden til at udvikle et værktøj, der skal sætte ledelse, medarbejdere og arbejdsmiljøorganisationer i små- og mellemstore danske virksomheder i stand til at træffe kvalificerede afgørelse om indførelse af robotter og cobots. Vi vil kunne vejlede om, hvordan man kan indføre robotter og cobots og bevare et godt mentalt arbejdsklima eller psykisk arbejdsmiljø.

Til dette er der sammensat et hold af konsulenter med speciale i robotter og specialister i arbejdsmiljø, arbejdsorganisering og kompetenceudvikling. De skal udvikle værktøjet, som skal afprøves i en række SMV-virksomheder, som overvejer eller har påbegyndt indkøb af robotter.

Hvad ‘får’ du?

Projektet investerer omkring 40 timer i din virksomhed i forbindelse med møder/afklaring af arbejdsmiljø, arbejdsorganisering og kompetenceudvikling ved indførelse af robotter/cobots eller i forbindelse med undersøgelse af potentielt nye robotter/udstyr.

Hvornår?

Projektet forventer at besøge virksomhederne i 2. og 3. kvartal 2022.

Hvis du synes, det lyder interessant, er du velkommen til at ringe eller skrive til…

Annemarie Holsbo
Souschef
Teknologisk Institut, Analyse og Erhvervsfremme
anh@teknologisk.dk
72 20 26 44

Steen Ulrichsen
Seniorprojektleder
Teknologisk Institut, Robotteknologi
shu@teknologisk.dk
72 20 29 97

Back To Top
Søg
X
X