skip to Main Content

LEAN netværk

LEAN-netværket er for mellemstore og store virksomheder, som har ansatte der arbejder med LEAN i deres organisation. Der arbejdes med LEAN lederskab, LEAN produktion (kultur, værdier og processer), og netværkets medlemmer deler også viden og erfaring på tværs af virksomhederne. Møderne er derfor fortrolige.

Formålet med netværket er, at medlemmerne kan inspirere hinanden og sparre med hinanden om udviklingen af LEAN i deres virksomheder. Medlemmerne kommer også rundt og besøger hinandens virksomheder. Nogle af møderne afholdes også hos Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Der planlægges seks årlige møder, der aftales fortløbende. Møderne afholdes i tidsrummet kl. 14.00-16.00 med mulighed for afholdelse på alle ugedagene, som udgangspunkt dog tirsdage.

Mødelederrollen går på skift, men med mulighed for, at mødeleder kan afholde mødet i Erhvervsrådets mødelokale.
Møderne gennemføres som udgangspunkt, når der er mere end fem tilmeldte deltagere udover Erhvervsrådets og eventuelle eksterne oplægsholdere.

Afholdes mødet på en virksomhed, er der præsentation af virksomheden med på agendaen.

Du kan læse mere om, hvad LEAN er, her

Back To Top
×Luk søg
Søg
X