skip to Main Content

Rekrutteringsnetværket

Rekrutteringsnetværket er etableret i forbindelse med skabelsen af Kalundborg Rekrutteringsalliance, som har til formål at arbejde for rekruttering af både højtuddannet og faglært arbejdskraft, samt for at lave attraktive aktiviteter og events for den eksisterende arbejdskraft. Rekrutteringsnetværkets medlemmer er den daglige leder eller HR-ansvarlige fra de virksomheder, som er medlem af Kalundborg Rekrutteringsalliance.

Formålet med netværket er, at virksomhederne kan mødes og tale om, hvordan den aktuelle rekrutteringssituation er i virksomhederne samt at drøfte mulige løsninger for rekruttering på længere sigt. Netværket arbejder også for at skaffe ægtefællejobs til tilflyttere, og netværket har også et samarbejde med Copenhagen Capacity om at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til de virksomheder, som har behov for det. Netværket er et lukket netværk, men virksomheder har mulighed for at anmode netværket om optagelse nye medlemmer, bortset fra evt. kandidater inviteret af netværket selv.

Rekrutteringsnetværket mødes ca. 10 gange årligt.

Nyheder

Back To Top
×Luk søg
Søg
X