skip to Main Content

Værket

Værket er et netværk for pensionerede selvstændige erhvervsdrivende eller pensionerede ledere af virksomheder. Kalundborgegnens Erhvervsråd faciliterer netværket ved at sørge for, at netværkets medlemmer får mulighed for at tale sammen, men også ved at skaffe oplægsholdere, som fortæller noget om, hvad der sker i hele Kalundborg kommune. Netværkets medlemmer bidrager med deres erfaringer i forbindelse med de udviklingstiltag, som drøftes i netværket.

Netværket mødes 4 gange årligt i tidsrummet kl. 9.00-11.00.

Back To Top
×Luk søg
Søg
X