Og så så verden alligevel ikke helt ud, som vi gik og troede

Et tilbageblik på 2022 er nødt til også at blive et tilbageblik på 2020 og 2021. Og samtidig et blik frem mod de næste par år. Vi står nemlig midt i et skifte.

2022 var året, der var alt andet end de to foregående år var. 2022 var året, hvor vi ikke var totalt domineret af corona, i hvad der føltes som første gang i meget lang tid. Det var her vi langsomt bevægede os ud af den undtagelsestilstand, som epidemien og de affødte restriktioner bragte med sig. Det lettede presset på mange virksomheder. Ikke nødvendigvis fordi der blev mindre travlt, men fordi det var en slags tilbagevenden til den normale daglige drift, om end stadig med stor travlhed og høj efterspørgsel i mange brancher.

Og herfra begyndte det så virkelig at tage fart med forandringerne. Det der også før corona havde været normalbilledet begyndte pludselig at skifte. Den overordnede fortælling handler om, at vi tilsyneladende nåede hen over toppen og nu kiggede ind i et konjunkturskifte. Vækst var ikke længere naturgivent.

Aktiemarkederne var steget kraftigt i både 2020 og 2021 efter, at den første forskrækkelse over epidemien havde lagt sig. Snart havde alle hjemmekontorerne også en lille investeringsafdeling, hvor middagspausen blev brugt til at handle grønne aktier og tech-papirer, der tilsyneladende kunne stige i værdi for evigt. Det eventyr bremsede kraftigt op nærmest synkront med, at nytårsraketterne gik til vejrs ved indgangen til ’22. Nogenlunde samtidigt begyndte energipriserne at stige. Råvarepriserne havde vi set stryge opad allerede i 2021 og den bevægelse fortsatte forstærket af logistikproblemer som følge af eftervirkninger af corona i mange af verdens containerterminaler. Den her nærmest perfekte storm får så ekstra momentum da Rusland vælger at invadere Ukraine i slutningen af februar. Det bringer endnu mere af alt det vi allerede slås med; usikkerhed på aktiemarkederne, højere energipriser, risiko for højere fødevarepriser og en øget inflation og højere renter.

Pludselig er billedet det modsatte af, hvad det for mange var, bare et halvt år inden. Dengang tænkte de færreste nok i inflation, i at investere i sort energi og våben eller i at der skulle være landkrig i vores nabolands naboland. 2022 tegnede på mange måder det modsatte billede af, hvor verden var på vej hen, end det vi havde troet i 2020 og 2021.

Kalundborg som biotekby

Hos Kalundborgegnens erhvervsliv kom startskuddet til 2022 lidt tidligere end nytårsaften. Det kom med Novo Nordisk udmelding den 13. december 2021, om beslutningen om at investere 17 mia. kroner i produktionsanlægget i Kalundborg. Vi vidste samtidig, at Chr. Hansen var på vej med deres investering på havnen og da israelske Remilk i april meldte ud, at de stod overfor at opføre verdens største præcisionsfermenteringsanlæg i Kalundborg, stod det klart, at Kalundborgs fremtid som biotekby og fermenteringscentrum var rykket nogle meget store skridt nærmere.

Ligesom bioteksatsningen på Kalundborgegnen er en proces, der har stået på i mange år, hvor de aktuelle projekter er den foreløbige kulmination, så er der også en række projekter under opsejling, der bygger videre på den styrkeposition Kalundborgegnen har indenfor energisektoren. Mange af dem er stadig i støbeskeen, men det er et område som kun vil blive vigtigere fremover. Senest kunne man i forbindelse med Symbiosens 50-års jubilæum høre nyheden om det fælles fjernkølingsprojekt for industrien, der – om alt går vel – om nogle år kan levere fjernvarme til hele Holbæk og flere andre byer.

Rekrutteringsindsats

Rekruttering af kompetent og tilstrækkelig arbejdskraft har i hele 2022 været en af vores største udfordringer. Det vil det i øvrigt også være i 2023 og i flere år frem. Der sker heldigvis noget på området, om end vi langt fra er i mål; De mange boliger, der bygges i hele kommunens geografi, er med til at skabe grundlag for, at flere vælger at bosætte sig. Det udvider den lokale arbejdsstyrke. Det er godt og nødvendigt. Erhvervsrådet har i 2022 lagt mange kræfter i at styrke livet i bymidterne. Det vil vi også gøre fremover. Levende bymidter er med til at gøre vores område attraktivt at bosætte sig i. Vi har desuden brugt en del ressourcer på fortsat at holde Den Sjællandske Tværmotorvej højt oppe på den politiske dagsorden. Den er nemlig med til at sikre at både varer, serviceydelser og arbejdskraft kan flyttes rundt i hele regionen. Endelig har vi forsøgt at sætte fokus på potentialet i at etablere en i

nternational skole som kan gøre vores område og vores erhvervsliv endnu mere attraktivt for de familier, der kommer til udefra. Det er ikke tilfældigt, at vi arbejder både lokalt, regionalt og internationalt, når vi taler om rekruttering. Vi kan ikke klare os med kun ét af de tre indsatsområder fremover. Vi er nødt til at tiltrække arbejdskraft både lokalt, regionalt og internationalt, hvis vi skal kunne understøtte det vækstpotentiale der er i vores hjørne af Sjælland.

Store investeringer på Kalundborgegnen

2022 mindede os om, at den kraftige økonomiske vækst ikke er en naturlov. 2023 og de næste mange år vil minde os om, at den økonomiske vækst trækker veksler på blandt andet vores klima, vores biodiversitet og vores naturressourcer. Det vil vi blive tvunget til at forholde os til. Ikke mindst set i lyset af European Green Deal, et EU-lovgivningskompleks, der over den næste årrække vil blive implementeret i dansk lovgivning og stille langt større og langt mere detaljerede krav til virksomhedernes evne til at måle, dokumentere og rapportere bæredygtigheden i deres aktiviteter.

Vi er godt rustet på Kalundborgegnen. Kombinationen af betragtelige investeringer, et erhvervsmæssigt økosystem, der tiltrækker nye virksomheder med svar på fremtidens udfordringer, tilstedeværelsen af en række store spillere i mindre konjunkturfølsomme sektorer og en stærk gruppe af underleverandører, som allerede har taget godt og grundigt fat på at tilpasse sig fremtidens krav, tegner lovende for vores område.

Så selvom jubeloptimismen måske vil aftage og selvom træerne alligevel ikke vokser ind i himlen, står Kalundborgegnens erhvervsliv rigtig stærkt rustet til de næste mange år.,

Fra Kalundborgegnens Erhvervsråd ønsker vi jer alle et rigtig godt nytår.

Back To Top
Søg