skip to Main Content

Om hullerne i osten

Skal vi ikke bare få det af vejen med det samme: Det går utrolig godt for erhvervslivet på Kalundborg egnen. Altså – virkelig godt!

En udvikling, der næppe kan genfindes andre steder i Danmark.

Nogle af de fantastiske nyheder der er kommet igennem året, er næsten blevet glemt igen, fordi der blot er kommet endnu mere fantastiske nyheder kort efter.

Comet Bio bygger sammen med Re Energy en 1600m2 fabrik til 30 medarbejdere, der skal producere 4 mio. kilo præbiotika om året på basis af et restprodukt fra bioethanolproduktionen. Det kunne sagtens have været årets tophistorie i mange andre områder. Her i Kalundborg har den historie konkurreret med fortællingerne om vedtagelsen af færdiggørelsen af Kalundborgmotorvejen, APM Terminals opstart, etableringen af Helix Lab, Global Ports Holding, der vil investere på den anden side af 40 mio. i en krydstogtsterminal og en lang række andre historier om vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv. Det hele selvfølgelig trumfet af en investering på 17 mia. kroner på Novo Nordisk sitet over den næste årrække, som blev meldt ud i årets sidste måned.

Samtidig bliver vores område stadig søgt af nye aktører, der finder det attraktivt at etablere sig i området og flere af de etablerede håndværks- og teknikvirksomheder er i gang med udvidelser og opskaleringer.
Så kunne jeg egentlig stoppe her. Erhvervschefen siger, at vi har et stærkt erhvervsliv. Slut-prut-finale. God jul og godt nytår. Vi ses til næste år.

Hullerne i osten

Jeg vil dog gerne benytte dette års sidste nyhedsbrev fra Kalundborgegnens Erhvervsråd til at pege på to centrale udfordringer, som vi har brugt en stor del af 2021 på at sætte fokus på og som stadig vil være gældende i 2022. Det handler om behovet for arbejdskraft og det handler om nødvendigheden af at styrke oplevelsesøkonomien i vores område. Og de to ting hænger i øvrigt nøje sammen!

Rekruttering er og bliver en udfordring

Der er i praksis fuld beskæftigelse i Danmark lige nu. Det betyder, at de nye medarbejdere, der skal understøtte væksten i vores område skal findes andre steder end hvor vi måske er vant til at kigge. På kort sigt betyder det udenlandsk arbejdskraft. Det er simpelthen det eneste sted at kigge hen, hvis vi skal dække behovet. Men det betyder også, at I ude i virksomhederne med fordel kan kigge på nogle af de alternative løsninger; ansættelse af medarbejdere, der ikke kan levere 100%, opkvalificering af eksisterende medarbejdere, ansættelse af andre fagligheder end I er vant til eller folk med anderledes baggrund end i plejer. Endelig er det helt nødvendigt, at I undersøger og udnytter mulighederne for automatisering og digitalisering i langt højere grad end tilfældet er i dag. Det er grundlæggende den mest effektive vej til at øge produktiviteten og til at følge med en øget efterspørgsel, når der ikke er medarbejdere at få. Med til den del af fortællingen hører også, at der i øjeblikket faktisk er rigtig mange støtte- og puljekroner at få til netop digitalisering.

På lidt længere sigt skal vi sikre os, at endnu flere har lyst til at bo i vores område. Vi ved, at medarbejdere med lange pendlingstider har større tilbøjelighed til at skifte arbejdsplads. Boligsiden.dk har spurgt deres brugere, hvor lang tid de er villige til at pendle. 41% vil ikke bruge mere end 30 min. 10% vil maksimalt bruge et kvarter. Samtidig er det dyrt at oplære nye medarbejdere. Derfor er der god mening i at gøre alt, hvad vi kan for at udvide den lokale arbejdsstyrke.
Uddannelsessatsningen i såvel Kalundborg som i Nordvestsjælland generelt er derfor helt central og samtidig noget af det, vi har en betydelig succes med.

Flere lokale unge bliver i området og uddanner sig og de uddanner sig også oftere og længere, når der er uddannelsesmuligheder tæt på. Uddannelserne tiltrækker samtidig unge udefra, som kommer hertil for at tage deres drømmeuddannelse.

Alt det, der sker efter klokken 16

Det leder hen til én af de udfordringer, som jeg er bekymret for, at vi ikke har fået helt godt nok fat i endnu; nemlig den del, der handler om oplevelser, kultur og fritid. Lidt populært har jeg tidligere kaldt det for ’Alt det, der skal ske efter klokken 16´, når man har fået fri fra et af de mange og spændende jobs, der er i Kalundborg kommune. Det er netop her man helst IKKE skal sætte sig ind i sin bil og køre hjem til nabokommunen. Det er cafébesøget, shoppingturen, teaterforestillingen, isen på havnen, kajakklubbens åbent hus-arrangement, rundvisningen på bryghuset og alle de andre gode oplevelser. Det er også de oplevelser, der skal sikre at de unge studerende har lyst til at blive i vores område, når de er færdiguddannede.

Vi ser en tendens til, at man generelt er villig til at bruge flere penge på den type aktiviteter, men også at forventningerne til niveauet er stigende. Billedligt talt flytter aktiviteten fra den selvorganiserede skovtur med madpakke over til at blive en guidet svampetur med færdigkøbt picnickurv.

Den udvikling kan vi udnytte til at skabe flere spændende oplevelser i vores område. Det vil både være med til at gøre det mere attraktivt at bosætte sig her og samtidig vil det kunne danne grobund for etableringen og udviklingen af lokale virksomheder. I Erhvervsrådet er vi allerede godt i gang med at arbejde med en styrkelse af vores bymidter, men vi vil fortsat holde øje med, hvordan vi kan arbejde for generelt at understøtte oplevelsesøkonomien i Kalundborg kommune – også til glæde for alle de andre sektorer, der fremover gerne skulle kunne hente endnu flere af deres medarbejdere lokalt.

I mellemtiden kan du som beslutningstager i din virksomhed gøre en forskel ved at huske at benytte de lokale oplevelsestilbud, når I næste gang skal noget særligt med kollegaerne. Det er nemlig en sektor, der ikke har haft det helt så let i 2021 og som nu ser ind i endnu en usikker periode. Vi har alle sammen brug for, at de er her og at de er stærke og mangfoldige.

Med ønsket om en glædelig jul og et rigtig godt nytår

Jens Lerager
Kalundborgegnens Erhvervsråd

Back To Top
Søg
X
X