skip to Main Content

Opfordring til Transportudvalg om Rute 23 og 54

Sæt gang i de sjællandske infrastrukturprojekter. Tiden er rigtig.

Danmark og store dele af verden kigger ind i en usikker fremtid som følge af corona. Vi kender endnu ikke den fulde effekt af krisen og hvad den betyder for dansk økonomi, danske virksomheder og danske arbejdspladser. Vi ved dog, at den økonomiske aktivitet er dalende i en periode og at flere har meldt sig i arbejdsløshedskøen end vi har været vant til i mange år. Det kræver særlige tiltag og forholdsregler.

Heldigvis ligger der under det hele stadig en solid og sund økonomi, hvor danske virksomheder er effektive og konkurrencedygtige, hvor det danske arbejdsmarked er fleksibelt og hvor arbejdskraften er højtuddannet, innovativ og mobil.

De styrker vil fortsat være hjørnestene i en stærk dansk økonomi uagtet, at coronakrisen aktuelt stiller nye krav til os. Behovet for at skabe de bedst tænkelige rammer for, at det private erhvervsliv kan realisere det vækstpotentiale som er til stede, er på samme tid kun blevet større. Derfor er de infrastrukturinvesteringer som alle 17 kommuner i Region Sjælland i enighed har udpeget som de vigtigste, kun blevet vigtigere at få gennemført så hurtigt som muligt.

Udløs Sjællands vækstpotentiale

En færdiggørelse af Kalundborgmotorvejen Rute 23 og etablering af motorvej på Rute 54 Næstved -Rønnede er ikke lokale projekter. De er så langt fra tidligere tiders billeder af trafikmafia og tomme motorveje, som vi kan komme. Færdiggørelsen af motorvejene på Rute 23 og Rute 54 er et enigt Sjællands bedste bud på, hvordan vi bedst sikrer beskæftigelse og vækst i en hel landsdel.

Virksomhederne i Kalundborg og Næstved skaber arbejdspladser på hele Sjælland og vækst for hele Danmark. Hvis de fortsat skal kunne gøre det og medvirke til at sikre et økonomisk stærkt Danmark og et Danmark i balance, er det en grundlæggende forudsætning, at de kan tiltrække tilstrækkelig og kompetent arbejdskraft. I dag er utidssvarende vejforbindelser til de to vækstområders opland en barriere for at forløse det potentiale, der er til stede.

Igangsættelsen af de to projekter har hele tiden været økonomisk sund fornuft, med samfundsøkonomiske forrentninger beregnet til 5,3% og 9,3% for henholdsvis Rute 54 og Rute 23. Med coronakrisen og det akutte behov for at skabe økonomisk aktivitet i Danmark er de blot blevet endnu vigtigere investeringer. Med blikket rettet mod et fremtidigt Danmark i vækst og i balance er de uundværlige.

Underskrivere:

Steen Søgaard, formand, DI Vestsjælland
Torben Johansen, formand, Næstved Erhvervsforening
Poul Erik Christensen, formand, LO Vestsjælland
Klaus Rønholt, formand, DI Sydsjælland
Jens Lerager, erhvervschef, Kalundborgegnens Erhvervsråd
Anders Ellegaard, formand, LO Sydsjælland

Back To Top
Søg
X
X