skip to Main Content

Oqema flyttede ind hos Schultz Shipping

I 2021 vil vi sætte fokus på den vækst, som Kalundborg kommune har oplevet det seneste år.

Eksisterende virksomheder har fundet nye markeder, produkter og samarbejdspartnere, mens området har kunnet byde velkommen til flere større og innovative virksomheder, som har fundet til kommunen.

Et godt eksempel på netop dette startede tilbage i 2018, hvor OQEMA (den gang Chemark) kontaktede Schultz Shipping for at høre om mulighederne for at oprette et distributionscenter i Kalundborg.

OQEMA

OQEMA startede i Køge i 1999 og har siden opstarten beskæftiget sig med transport og distribution af kemikalier til hele Norden. I størstedelen af virksomhedens levetid, har man haft lager i Køge og senere et lager i Kvistgård, specifikt til brandfarligt gods.

Med 12 ansatte har OQEMA formået at flytte fyrre tusinde tons gods om året og er blandt Danmarks største kemidistributører. Men med ønsket om vækst, en samling af deres lagre og et produktsortiment, der stiller meget høje krav til sikkerhed, var virksomheden nødt til at kigge længere væk end Køge.

Øjnene faldt bl.a. på Kalundborg by, som godt nok lå mindre centralt end ønsket, men det var en transporttid som OQEMA kunne leve med, grundet de gode vilkår kommunen kunne tilbyde og muligheden for at samarbejde med Schultz Shipping.

”Vi så en professionel tilgang hos Schultz Shipping, en vanthed med kemikalier, så vi havde allerede et godt indtryk og derfor et oplagt udgangspunkt for dialog”, fortæller Peter Ravn Nielsen, Managing Director hos OQEMA.

Schultz Shipping

OQEMA kontaktede Schultz Shipping, som har drevet virksomhed i Kalundborg i snart 100 år og derfor et velkendt ”ansigt” i byens industri.

Schultz Shipping lever af at levere en service til deres kunder, som ofte har en lang liste af krav til opbevaring, håndtering, flytning af og tilgang til et lager. Her er OQEMA ikke anderledes og derfor var de to virksomheder et umiddelbart godt ”fit”.

Med en lokation på Kalundborg Havn, ville det være meget let for OQEMAs produkter at komme ud til deres kunder i hele Norden.

”Last og gods er ligesom vand, det finder den letteste vej”, siger Gustav Jakobsen, direktør hos Schultz Shipping.

Schultz Shipping var åben for samarbejde, men for at kunne leve op til OQEMAs specifikke krav og til tider vanskelige produkter, var det nødvendigt at ombygge eksisterende haller til et ”State-of-the-Art” distributionscenter.

Processen

At bygge et distributionscenter, der skal kunne rumme brandfarligt gods, kræver dog mere end bare know-how, kapital og arbejdskraft. Det kræver noget så ”simpelt” som en tilladelse.

Men Schultz Shipping var optimister og tog fat i Kalundborg Kommune for at søge tilladelse til især den brandfarlige del af byggeriet. En proces, der normalt ville kunne sinke et byggeri væsentligt, blev gjort en del lettere, da beskeden fra Kommunen var, at byggeriet kunne gå i gang, mens tilladelsen blev udfærdiget. For gods, som kræver særlige tilladelser, er ikke en ny ting i Kalundborg Kommune og begge virksomheder er glade for den villighed til samarbejde, de stødte på hos Kommunen og hos Kalundborg Havn.

”Grundet den type virksomhed, vi driver, kan det være svært at finde lokationer i Danmark, som har erfaringerne og evnerne til samarbejde. Vi er meget glade for, at vi har nået det, vi har nået, sammen”, siger Anders Englund, Managing Director hos OQEMA.

Lokal tilstedeværelse

OQEMA har stadig al bemanding i Køge, men planlægger at være en aktiv virksomhed, lokalt, i Kalundborg kommune. De ser det som værende vigtigt for en virksomhed, at den tager del i lokalområdet.

Både Anders Englund og Peter Ravn Nielsen forventer at deltage i netværksmøder og events, for selvom muligheden for potentielt samarbejde med Kalundborgs eksisterende virksomheder ikke var drivende for beslutningen om at flytte til området, så er det en absolut bonus.

OQEMA flyttede fysisk ind på det nye distributionscenter i løbet af december og januar og er nu fuldt til stede i byen. Det nye center har allerede betydet ekstra arbejdspladser i området for Schultz Shipping.

Back To Top
Søg
X
X