Faglært i Kalundborg blev skudt i gang

Faglært i Kalundborg blev for alvor skudt i gang ved et kick off møde afholdt den 21. juni 2017 med Trine Sick som facilitator. Mange idéer om tiltrækning af faglært arbejdskraft kom frem i lyset og projektet begyndte at tage form.

Styregruppen blev nedsat i marts 2017 og i august en referencegruppe. Referencegruppen består af virksomhedsledere, repræsentanter fra de lokale uddannelsesinstitutioner og konsulenter fra kommunen. Sammen arbejder vi på at finde de bedste løsninger for at tiltrække og fastholde faglært arbejdskraft på Kalundborgegnen.

Et af de første resultater er en langsigtet løsning. EUC Nordvestsjælland har fået lov til at udbyde elektrikeruddannelsen i Kalundborg. Det giver håb om, at flere unge vil tage en faglært uddannelse og enten blive boende i Kalundborg eller flytte til Kalundborg.

I december 2018 afholder vi sammen med Kalundborg Kommune en uddannelses- og lærlingemesse, hvor uddannelsesinstitutioner og virksomheder inviteres til at præsentere mulighederne for elever, der skal vælge deres vej på arbejdsmarkedet. Du kan læse mere om messen her.

Finansiering af Faglært i Kalundborg

Faglært i Kalundborg er finansieret af EU’s Interreg-midler gennem det grænseoverskridende projekt Benefit4Regions. I projektet deltager både organisationer og kommuner fra Danmark og Tyskland. Formålet med projektet er dels at samarbejde på trods af kulturer, dels at udveksle erfaringer baseret på forskellige metoder i at nå målene i de enkelte Case Studies.

Du kan læse mere om hele projektet her

Mens Kalundborgegnens Erhvervsråds del i projektet handler om tiltrækning af faglært arbejdskraft til yderområder / landdistrikter, har vores samarbejdspartnere fokus på andre emner.

Hele projektet består af 10 underprojekter, hvor Erhvervsrådet er ansvarlig for et af dem og med som deltager på et andet. Det andet projekt handler om at gøre det nemmere at søge om midler til udvikling i etablerede virksomheder eller til nystartede virksomheder.

Back To Top
Søg