Bæredygtighed er et vidt begreb og de mange elementer kan gøre, at man mister overblikket og derfor ikke sætter fokus på det i sin virksomhed.

I samarbejde med fem andre erhvervsfremmeorganisationer og to universiteter arbejder Kalundborgegnens Erhvervsråd med at finde de bedste måder, SMV’er (Små og Mellemstore Virksomheder) kan arbejde med bæredygtighed på. Samtidig med, at man finder ud af præcis, hvad det er, kravene om bæredygtighed kommer til at indeholde. For på den måde samlet at understøtte erhvervslivet i at leve op til de kommende EU-lovgivninger om bæredygtighed samt den stigende efterspørgsel på bæredygtige løsninger.

Bæredygtighed i øjenhøjde

Projektet hedder GrønBusiness og er primært finansieret af EU-puljen Interreg, der blandt andet har til formål at skabe samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse.
Kalundborgegnens Erhvervsråd har en central rolle i projektet og er den ledende partner i at udvikle et koncept, der kan møde virksomhederne i øjenhøjde, da tidligere projekter har fundet, at bæredygtighed ofte opfattes som uoverskuelig og noget, der ligger meget fjernt fra virksomheder med travle hverdage.

Danske og tyske projektpartnere

Projektpartnerne er sammensat af danske og tyske partnere og vil have en levetid på tre år. De danske partnere er, udover Kalundborgegnens Erhvervsråd, Sorø Erhverv, Business Esbjerg og Syddansk Universitet. Udover de primære partnere i projektet indgår også en lang række netværkspartnere, partnere der hver især besidder en dyb viden om bæredygtighed på lige netop deres område.

Kalundborgegnens Erhvervsråd vil løbende komme til at tilbyde events om emnet bæredygtighed og er også i processen med at oprette et netværk med fokus på bæredygtighed.

For mere information se GrønBusiness hjemmeside eller kontakt projektchef Christian Würtz.

Back To Top
Søg