skip to Main Content

Rekruttering af sæsonarbejdere til din virksomhed?

For mange virksomheder er sommersæsonen det samme som vikaransættelser og mange nye folk i huset.

For at gøre sommeren til en succes er der her fem områder, der måske kan inspirere til et godt forløb.

Råd nr. 1: Planlæg og rekrutter i god tid

Når virksomheden tænker i sæsonarbejde er indgangsvinklen ofte kapacitet. De faste medarbejdere skal have en fortjent sommerferie, men virksomheden skal stadig betjene kunderne.

Se forløbet med sæsonarbejderne på samme måde som introducerer en ny permanent medarbejder til virksomheden. Det kan godt virke lidt dyrere at ansætte i god tid, men ofte bliver introduktionen til virksomheden undervurderet og presser kapaciteten. Sørg derfor at sommeren ikke starter med en arbejdspukkel, der bliver svær at komme igennem samtidig med, at de bedste kompetencer holder ferie.

Råd nr. 2: On-boarding forløb

Undersøgelser viser, at medarbejderne bliver mere effektive hurtigere, hvis de føler sig godt modtaget og får en god introduktion til virksomheden og deres nye opgave.

Vær klar med de værktøj, værnemidler, arbejdstøj osv. som den nye medarbejder skal bruge. Hils på de vigtigste personer, medarbejderen skal kende for at udføre sit arbejde og sørg for, at der er en gruppe, de kan spise frokost sammen med og hjælper dem til at finde sig tilrette i de nye omgivelser. En god velkomst giver højere motivation og dermed højere effektivitet.

Råd nr. 3: Skab respekt om virksomhedens kultur

I alle virksomheder er der nogle grundlæggende antagelser, der danner basis for virksomhedens kultur.

De grundlæggende antagelser er sjældent skrevet ned, men “regler” som ligger dybt i virksomhedens kultur. Eksempler kn være: Her møder vi altid til tiden. Vi hjælper altid vores kollegaer. Vi taler pænt til og om hinanden. Det er bedre at spørge en ekstra gang, end at lave fejl.
Vælg en af de stærke kulturbærer i virksomheden til oplæring eller som mentor for den nye medarbejder. Derved sikrer du, at der ikke sniger sig dårlige vaner ind i virksomheden.

Råd nr. 4: Se muligheder og nye kompetencer

Når virksomheden tænker på kapacitet, tænkes der ofte på flere hænder til at arbejde og de mest simple opgaver samles til den nye medarbejder.

Vær opmærksom på, at med en sæsonarbejder kommer der nye kompetencer ind i virksomheden. En ung sommerferieafløser kan have en ny og meget bedre forståelse for fx, hvordan man lægger et nyt program ind i en maskine eller samler dokumentation elektronisk. Der kan komme ekstra gevinster til virksomheden, hvis man er åben for nye input.

Råd nr. 5: Tag en god afsked med sæsonarbejderne

Brug den viden, sæsonarbejderne har fået om virksomheden i sin tid i jobbet. Der kan være helt indlysende områder, virksomheden kan forbedre sig på og derved blive stærkere til at betjene kunderne. Tag en god snak som afslutning på forløbet. Måske er det en kommende permanent medarbejder, der vil kunne træde ind i virksomheden med et godt grundlag.

Lad ikke sommeren overraske jer og få det fulde udbytte af sæsonarbejderne.

God sommer.

Back To Top
Søg