skip to Main Content
Motorvej

Rundbordsmøde om motorvej til Kalundborg

Møde med politikerne på Christiansborg om motorveje på Sjælland

Onsdag mødtes politikere fra kommunerne og regionsrådet i Region Sjælland med politikere på Christiansborg for endnu engang at gøre beslutningstagerne opmærksomme på nødvendigheden af et udbygget motorvejsnet på Sjælland.

Det var regionsrådet og borgmestrene i Region Sjælland, der havde inviteret transportministeren og centrale folketingspolitikere til et rundbordsmøde om det sjællandske motorvejsnet.

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet er enige om at fremme tre vejprojekter i prioriteret rækkefølge:

1) Færdiggørelse af Kalundborgmotorvejen helt frem til Kalundborg

2) motorvej mellem Næstved og Rønnede

3) den resterende tværforbindelse Næstved-Kalundborg.

Det fremgår af deres fælles trafikudspil ”Sjælland baner vejen frem”.

“Sjællands infrastruktur er blandt landets allermest belastede trafikstrækninger, hvor både lokal, regional, national og international trafik konkurrerer om pladsen”, udtaler Carsten Rasmussen, næstformand for KKR Sjælland og borgmester i Lejre Kommune. “Det er derfor vigtigt, at vi står så tæt sammen i kommuner og region for at få national opbakning til nødvendig udbygning af infrastrukturen – til gavn for vores virksomheder og borgere og den gennemkørende trafik “.

Politikere og erhvervsfolk på Christiansborg

På mødet deltog også centrale aktører fra Sjællands erhvervsliv, og de havde særligt fokus på Kalundborgmotorvejen og Næstved-Rønnedemotorvejen.

Michael Hallgren, produktionsdirektør i Novo Nordisk Kalundborg udtaler: “Kalundborg spiller en helt central rolle for at opretholde og udvikle Danmark som et stærkt produktionsland. Men på trods af Kalundborgområdets helt indlysende styrkeposition som hele Danmarks biotekby er den utilstrækkelige infrastruktur fortsat med til at hæmme industriens muligheder for at drive virksomhed i området, ligesom det hæmmer fremtidig vækst. Det er vores oplevelse, at der er politisk vilje til at færdiggøre Kalundborg-motorvejen. Men den mangler at blive prioriteret økonomisk. Det ser vi frem til, at den bliver.”

Fra Ardagh Glass i Næstved bakker finance director, Kim Holmberg op: “Det er afgørende for Næstved at motorvejen kommer – vi er en række internationale virksomheder, som ikke kommer til at investere yderligere i Næstved, hvis ikke infrastrukturen forbedres og muliggør en konkurrencedygtig virksomhed. Vi har i forvejen svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til området pga. infrastrukturen, og situationen forværres dag for dag”.

Dialogen med borgmestre, regionsrådsmedlemmer og erhvervsfolk har sat et stærkt fokus på de sjællandske udfordringer hos

folketingspolitikerne og påpeget de prioriterede løsninger, vi står sammen om i region og kommuner.

Det vurderer Peter Jacobsen, næstformand i regionsrådet i Region Sjælland. Han udtaler: “Kalundborg er den absolut største virksomhedsklynge i Danmark, og Næstved er den største by i Danmark uden motorvejsforbindelse. Der har været landspolitisk opbakning til Kalundborgmotorvejen og Rønnede-Næstved motorvejen i mange år, uden at forbindelserne er kommet på plads. Efter mødet i dag fornemmer jeg, at der er forståelse for, at det nu er på tide”.

Kommunerne og regionen fortsætter det gode samarbejde med de lokale virksomheder og institutioner for at fastholde dialogen med og påvirkningen af folketingets politikere, indtil projekterne er realiseret.

Læs mere om motorvejsmøde på TV Kalundborg

Læs mere om motorvejsmøde på TV Øst

 

 

Back To Top
Søg
X
X