skip to Main Content
Ivaerksaetter

Slut med at oprette Iværksætterselskaber

Ny lov stopper for ny-stiftelser af Iværksætterselskaber – IVS

Loven blev vedtaget den 9. april 2019 med omgående ikrafttræden efter offentliggørelse i Lovtidende.

Lovforslaget blev, efter at Socialdemokratiets ændringsforslag om i første omgang blot at suspendere ny-stiftelser af IVS i et år, var blevet nedstemt ved anden behandlingen, som ventet vedtaget af alle partier, S, DF, V, EL, LA, RV, SF og KF – imod stemte alene Alternativet.

At alle endte med at stemme for, lægger næppe op til, at det vil blive rullet tilbage uanset et regeringsskifte.

Loven har tre hovedpunkter:

  • Der kan ikke længere stiftes nye IVS
  • Eksisterende skal inden medio april 2021 have opbygget bunden kapital på kr. 40.000 og anmode om omregistrering til ApS. Det vil kræve, at kr. 50.000 af overskud før skat bindes, hvis man starter med 1 krone i kapital (og mere hvis man har haft underskud inden). Omregistrering kræver enten revisorerklæring eller – et fuldt revideret regnskab, der ikke må være mere end fem måneder gammelt ved anmodningen.
  • Nye ApS kan stiftes med kr. 40.000 i kapital mod tidligere kr. 50.000

Loven kan ses her

Alternativerne er nu som før: ”personlig virksomhed” (I/S) eller ApS. Faktisk kan rigtig mange hele tiden have haft større fordele ved at vælge personlig virksomhed (I/S). Der er færre krav og fradrag i personlig indkomst for tab – og går det ikke godt, er det let at lukke, og går det godt, kan man vælge skattefri omdannelse til ApS. Til gengæld skal man undgå at løbe større risiko, men sandheden er, at mange IVS aldrig nogen sinde fik nogen som helst form for kredit, og derfor reelt ikke havde spor fordel ved selskabsformen.

Er man flere, der skal gå sammen om et projekt, anbefales det ikke at benytte formen ”personlig virksomhed” (I/S), da personlig solidarisk hæftelse kan være grim. Omvendt findes der faktisk rigtigt mange (ca. 92.500) I/S og mange af disse fungerer helt lykkeligt.

Alternativet til personlig virksomhed (I/S) er nu ApS for de fleste, og med kr. 40.000 i kapitalkrav, må det siges at være til at komme i nærheden af, og kr. 40.000 vil de fleste, der driver virksomhed, hurtigt opdage får ben at gå på i alle fald – til forsikringer, bank, hjemmeside og varer.

Læs mere her

Husk du altid er velkommen til at kontakte Erhvervsrådet for vejledning om de forskellige selskabsformer inden start af virksomhed.

Back To Top
Søg
X
X