SMART mål – realistisk målsætning

Det nye år venter og med dét, kommer en målsætning med en lang række mål, man ønsker for sig selv og sin virksomhed/sit arbejde.

Problemet med mål er ofte, at de enten er for lette, for svære, for vage eller for konkrete. Faktisk, kan der være mange problemer med mål.

Når du sætter dig et mål, så overvej om det er følgende:

(S)pecifikt

Hvad er det præcist jeg vil opnå med målet?
Mange mål er alt for generelle, både personlige og virksomhedsmæssige.
”Jeg vil gerne være sundere”, ”Vi skal omsætte for mere” osv.
Hvis målet ikke er specifikt, så kan man nå det på mange måder, men ikke nødvendigvis den rigtige måde.

(M)ålbart

Hvordan kan du måle, at du er nået i mål?
Sammen med, at mange mål er uspecifikke, så mangler de også noget at måle dem på.
”Vi skal omsætte for mere”, men hvor meget er ”mere”?
Hvis du ikke gør målet målbart, så får du svært ved at vurdere, om du ER nået i mål.

(A)ttraktivt

Ønsker jeg at nå i mål?
Et mål er en god måde at holde styring i en virksomhed. Men mål skal helst også være ønskelige.
Ja, et mål kunne godt være ”vi skal ind på det svenske marked”, men hvis det svenske marked ikke er attraktivt, så kan det ende med at koste dyrt.

(R)ealistisk

Er målet realistisk?
Mange begår den fejl at sætte for høje mål, som man så ikke kan indfri. Og hvis man ikke indfrier de mål man sætter sig, så bliver det en negativ historie, frem for en positiv en.
Det er vigtigt at mål kan lade sig gøre. Det gør ikke noget at være ambitiøse, men mål må helst aldrig være urealistiske.

(T)idsbestemt

Hvornår skal målet være nået?
Målsætning er meget fint, men hvis man ikke giver målet en deadline, så er det svært at blive motiveret.
At fordoble omsætningen på syv måneder er flot. At fordoble omsætningen over syv år, måske ikke så meget.

SMART Mål

Det er yderst vigtigt, at de mål man sætter er ”smarte” mål.
”Vi skal have sikret minimum 10 kundemøder, med præsentation af vores nye produkt, inden marts 2023” kan være et smart mål.
”Vi skal have flere kundemøder” er ikke nødvendigvis et ”smart” mål.

God fornøjelse med målsætningen i 2023

Vi vil altid meget gerne høre om jeres mål og om der er noget vi kan hjælpe jer med. Bare skriv til os på info@kalundborgerhverv.dk eller ring på 59 55 00 55 – så kan vi tage en snak om målsætning.

 

Back To Top
Søg