skip to Main Content
B2B

Stor succes ved B2B Netværksmøde hos SYMB

Temaet var SocialØkonomiskeVirksomheder, da omkring 60 personer samledes hos SYMB

Fredag den 17. januar mødtes ca. 60 personer til morgenmad fra RøsNetVærk og kaffe fra Costa Kalundborg Kaffe til oplæg over temaet SocialØkonomiskeVirksomheder.

Louise Kolbjørn og Anders Baagland fra SYMB fortalte kort om, hvad SYMB er og hvad de kan tilbyde.

Den SocialØkonomiskeVirksomhed

Det første oplæg var ved IT-Bilen, som tilbyder IT-løsninger til virksomheder, institutioner og skoler i Kalundborgområdet. IT-Bilen er en socialøkonomisk virksomhed, der drives af et team af IT-professionelle. De fleste af de ansatte har en nedsat arbejdsevne, ligesom flere af de unge, der uddannes i virksomheden kommer fra CSU, som virksomheden samarbejder med.

Virksomheden har ansvaret for den daglige drift hos kunderne samtidig med, at de underviser ansatte og elever i brug af portaler, programmer og E-sport.

Virksomheden har værksted på Svebølle skole. Hos IT-Bilen bestræber de sig på at servicere deres kunder, hurtigt og effektivt.

Vikarbureauet for de unge

Y-Camp kom på lige efter og fortalte om deres arbejde med at få unge i 13-18-års alderen i fritidsjob hos lokale virksomheder. De unge bliver betalt af Y-Camp, som fungerer som et slags vikarbureau, så virksomhederne ikke skal ansætte de unge mennesker.

Formålet for de unge er, udover at kunne tjene egne lommepenge, at styrke evnen til at ville se muligheder, styrke troen på egne evner, tilegne sig nye færdigheder, mestringsstrategier og tilværelseskompetencer og i høj grad skabe netværk, venskaber og fællesskaber på kryds og tværs af bopæl og etnicitet.

Virksomheden, som samarbejder med de unge

Til sidst fortalte Intertek, som er en international virksomhed med afdeling i Kalundborg om deres samarbejde med de unge fra Y-Camp. De ser en positiv udvikling hos den enkelte unge, som tager mere og mere ansvar og ejerskab over for de opgaver, der stilles.

Virksomheden ønsker at tage del i det sociale ansvar, der ligger i Y-Camp-projektet og som virksomhed beliggende i Kalundborg er det naturligt for dem at bidrage positivt til dette og dermed få den positive respons fra lokalområdet som kun har været stigende i den tid, de har samarbejdet med de unge mennesker fra Y-Camp.

 

Back To Top
Søg
X
X