skip to Main Content

Uddannelses- og lærlingemesse i dagtimerne med obligatorisk fremmøde for elever på 8. klassetrin.

Planlægningen af dette års Uddannelses- og lærlingemesse er i gang og vi ser frem til, forhåbentlig, at kunne afholde den i år.

Vi har booket Kalundborghallerne den 29. november og forventer, at der er liv i begge haller fra kl. 9.00 – 17.00. Sæt allerede nu X i kalenderen, så du kan være med til at inspirere og motivere unge til at vælge den rigtige ungdomsuddannelse i første forsøg.

Virksomheder, som uddanner elever og lærlinge, i Kalundborg kommune får hermed muligheden for at præsentere sin virksomhed for fremtidens medarbejdere og dermed være med til at sikre arbejdskraften i lokalområdet.

Hvem er inviteret til Uddannelses- og lærlingemessen

Vi inviterer alle elever i udskolingen, 7. – 10. klasse, hvoraf det er obligatorisk for folkeskoleelever på 8. klassetrin at deltage. Elever på kommunens folkeskoler bliver hentet i busser.

Opgaver før, under og efter Uddannelses- og lærlingemessen

Sidste år gik vi så småt i gang med at planlægge efter, at eleverne skulle arbejde med opgaver, der er relevante for deres uddannelsesvalg samt deres undervisning i den givne periode. Det blev desværre ret hurtigt lagt på hylden på grund af COVID-19, men i år prøver vi igen.

Opgaven før messen lægger op til, at eleverne skal arbejde med en virksomhed, som deltager med en stand på messen. De skal finde al viden i aviser og hjemmesider og dermed være i stand til at præsentere virksomheden for deres klassekammerater. Præsentationen skal blandt andet indeholde virksomhedens historie, hvad den lever af, hvor og hvordan den markedsfører sig og ikke mindst, hvilke faggrupper, der er ansat i virksomheden. På denne måde vil eleverne være forberede på, hvilke virksomheder, de kan møde på messen.

Under messen skal eleverne agere fagnørder og finde ud af alt, hvad der er at vide om den enkelte virksomhed ved at spørge dem, der er på standen samt finde ud af, hvordan de får en uddannelse, som kvalificerer dem til at arbejde i virksomheden. Målet er, at eleverne dels bliver tvunget til at tage kontakt til dem, der repræsenterer virksomheden og uddannelsesinstitutionerne på messen, dels at de bliver mere trygge ved at tage et uddannelsesvalg. Opgaven kan munde ud i en lille film om virksomheden og dens fagområder med eleverne som ”journalister”.

Efter messen håber vi, at eleverne sammen med deres lærere får tid til refleksion over de oplysninger, de har fundet frem til. Fx kan det være, at en virksomhedsejers uddannelsesvej ikke var den direkte vej eller at det var en tilfældighed, at en svend endte, hvor han / hun er i dag.

Forhåndstilkendegivelse

Allerede nu vil vi gerne høre fra virksomheder, som vil være at finde på messen, så vi kan samle et udbud af virksomheder, som eleverne kan arbejde med.

Forbehold for afholdelse af Uddannelses- og lærlingemessen

Vi tager forbehold for udviklingen af COVID-19 og holder os til de restriktioner, der måtte være gældende i slutningen af november 2021.

For yderligere information

Kontakt Rikke Dybkjær Meltz på telefon 59 55 00 55 eller på mail rdm@kalundborgerhverv.dk

Løbende information

Herunder vil der løbende komme information om Uddannelses- og lærlingemessen.

Nyheder om Uddannelses- og lærlingemessen

Tilmeld dig Uddannelses- og lærlingemessen allerede nu

Vi inviterer alle virksomheder, som uddanner elever og lærlinge, til, allerede nu at tilkendegive, at de vil være med på messen den 29. november kl. 10.00 – 17.00. Tilmeld dig her

Back To Top
Søg
X
X